Rotterdam bespreekt fusie.

Agenda Raadsvergadering van 4 december 2008 – aanvang 14.00 uur

1.   Vaststelling van de agenda voor de raadsvergadering van 4 december 2008 
         De definitieve agenda zal zo spoedig mogelijk worden geplaatst
2.   Regeling van werkzaamheden
3.   Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 9 oktober 2008 
4.   Mededeling van ingekomen stukken 
5.   Het voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de directeur van de Rekenkamer Rotterdam 
6.   Het voorstel met betrekking tot de samenvoeging van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg 
7.   Het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen aan de
         a. Charloisse Lagedijk;
         b. 2e Opbouwstraat vlg. nr. 1;
         c. Laanslootseweg 1 
8.  Het voorstel tot het aanwijzen van adressen voor de aanpak van actieve particuliere woningverbetering 2e
       generatie hotspots 
9.  Het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van bezwaren tegen het nemen van
        een voorbereidingsbesluit voor gronden gelegen aan de President Rooseveltweg 
10. Het voorstel tot het vestigen van voorkeursrecht op gronden in de gebieden ‘Nieuwland’ en ‘Krimsloot’ te Hoek
         van Holland 
11. Het voorstel tot vaststelling van het kader voor de inrichting van de openbare buitenruimte ‘Handboek
         Rotterdamse Stijl’ 
12. Het voorstel tot vaststelling van het Binnenstadsplan 2008 – 2020, de Visie Openbare Ruimte Binnenstad
         Rotterdam en het rapport Bestemming Binnenstad

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.