Schadevergoeding Betuweroute?

Download hier:
Regeling Nadeelcompensatie- info algemeen  / Regeling planschade nadeelcompensatie Betuweroute 1996

RECHT OP SCHADEVERGOEDING VOOR GELUIDSOVERLAST CALANDBUG?

In 1996 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat een schaderegeling voor gedupeerden van de Betuweroute (inclusief de Havenspoorlijn) ingesteld. Prorail werd aangewezen als contactpersoon voor de verzoeken en een onafhankelijke schadecommissie boog zich over de afhandeling die maximaal 1 jaar in beslag zou mogen nemen. Ook in Rozenburg werden verzoeken ingediend, totaal ca. 75 stuks. Omdat in Rozenburg de geluidsoverlast verminderd zou worden door aanpassingen aan de brug werden de verzoeken even “in de wacht” gezet, in totaal nu ca. 10 jaar!!

Op dinsdag 25 november was in de Nieuwe Schans dan eindelijk de hoorzitting van de Schadecommissie Betuweroute. De indieners van een schadeverzoek ontvingen een brief en werden uitgenodigd hun verzoek mondeling toe te lichten. De schadecommissie gaf uitleg over de te volgen procedure en de onafhankelijke positie die zij innemen. Prorail verzamelt de klachten voor de minister maar de schadecommissie vormt een onafhankelijk oordeel over het recht op schadevergoeding en adviseert daarover de minister.

Paméla Blok (toehoorder) en Jan Fit (betrokkene) van Gemeentebelangen Rozenburg waren ook aanwezig bij deze hoorzitting en zij hebben de commissie gevraagd hoe er omgegaan wordt met verzoeken die nu nog worden ingediend. Want er kunnen nog steeds verzoeken worden ingediend!  De secretaris van de Schadecommissie, mevrouw Kist, liet ons via e-mail het volgende weten:

Omdat het effectgebied van de geluidsoverlast  inmiddels aanmerkelijk groter is geworden ( voor 565 woningen wordt de hogere waardeprocedure aangevraagd)  verzocht GBR aan  Prorail om aanvullende informatie te publiceren. De vertegenwoordigster gaf aan dat Prorail dit onnodig vindt omdat iedereen geacht kan worden kennis te nemen van de regeling die gepubliceerd is in de Staatscourant (in 1996!).
Wij hebben daarom besloten de informatie te publiceren op onze website.

Denkt u in aanmerking te komen voor vergoeding wegens geleden schade, lees dan de voorwaarden door en dien een schadeverzoek in bij:

Prorail, 
t.a.v. Nadeelschadecommissie,
Postbus 2038 (B 1.02),
3500 GA Utrecht

De schadecommissie beslist over uw verzoek en laat u weten of uw verzoek in behandeling is genomen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.