Motie Parkeermogelijkheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIE

Conform artikel 34 van de verordening van de raad van de gemeente Rozenburg,

ingediend in de raadsvergadering van 11 november 2008

(de behandeling van de begroting 2009 en de meerjarenbegroting 2009-2012)

Betreffende:

Sneller aanleggen van aanvullende parkeermogelijkheden in de wijken van Rozenburg

Constaterende dat:

de parkeerdruk in de Rozenburgse wijken de afgelopen jaren fors is toegenomen en veel Rozenburgers hierover klachten uiten

het recent gehouden onderzoek naar de parkeerdruk diverse knelpunten aangeeft

door de raad besloten is om de oplossing van de parkeerdruk gefaseerd aan te pakken

Concluderende dat:

de parkeerdruk zowel onoverzichtelijke als onveilige situaties tot gevolg heeft en een snellere aanpak behoeft

Het sneller aanleggen van extra parkeerplaatsen niet is opgenomen in de programmabegroting

Verzoeken wij de raad:

Het college op te dragen extra parkeerplaatsen aan te leggen om de parkeerdruk te verminderen

Oplossingsmogelijkheden te bieden in samenspraak met wijkbewoners

De financiering uit extra overschotten te bekostigen

De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg,

P.Y.J. Blok- van Werkhoven

J.G.W. de Groot

J.M.W McElligott- Wolters

J.F.J. Fit

W.A.M. van Hulten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.