Motie Ambtswoning Burgemeester

 

 

 

 

MOTIE

Conform artikel 34 van de verordening van de raad van de gemeente Rozenburg,

ingediend in de raadsvergadering van 11 november 2008

(de behandeling van de begroting 2009 en de meerjarenbegroting 2009-2012)

Betreffende:

 

AMBTSWONING BURGEMEESTER

Constaterende dat:

De gemeente Rozenburg haar status van zelfstandige gemeente verliest en deelgemeente wordt van de

gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam niet in het bezit is van een ambtswoning

Concluderende dat:

Rozenburg een fantastische gemeente is om in te wonen en Rozenburg een ambtswoning ter

beschikking heeft

Een goede integratie prioriteit nummer een is in de fusie van de beide gemeentes

Dit proces versterkt kan worden als de nieuwe burgemeester in de nieuwe deelgemeente gaat wonen

Verzoeken wij de raad:

Het college op te dragen de mogelijkheden te onderzoeken om In het kader van integratie tussen de

twee gemeentes de ambtswoning van de huidige gemeente Rozenburg voor te stellen als toekomstige

ambtswoning in de fusiegemeente en dit voorstel in te brengen in het onderhandelingstraject.

De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg,

P.Y.J. Blok-van Werkhoven

J.G.W. de Groot

J.M.W McElligott-Wolters

J.F.J. Fit

W.A.M. van Hulten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.