BEGROTINGSRAAD

Nadat ik op maandag druk intern vergaderde over alle onderwerpen in mijn portefeuille was het dinsdag na de wekelijkse vergadering van het college tijd voor de begrotingsraad. De begroting 2009 is zorgvuldig samengesteld in overleg met de gehele raad. Geen bezuinigingen, een sluitende begroting en een trendmatige verhoging van de belasting staan hierbij centraal. Om 15.00 uur begon de vergadering en rond 21.45 uur werd de vergadering gesloten. Ook de twee moties van Gemeentebelangen werden aangenomen. De eerste motie betrof de parkeerdruk in rozenburg. Eventuele extra inkomsten in 2009 worden uitgegeven aan het versneld oplossen van dit parkeerprobleem. Een ondersteuning van het ingezette beleid en dus werd de motie aangenomen! De tweede motie betrof de ambtswoning. Deze wordt in de motie aangeboden aan de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Rozenburg is een uitstekende gemeente om in te wonen en te leven en het lijkt de integratie tussen Rozenburg en Rotterdam te versterken wanneer de burgemeester in Rozenburg woont! Ook deze motie werd aangenomen. Uiteindelijk sloot de begrotingsvergadering met een unanieme stemming voor de begroting 2009. Voor het eerst in mijn carrière (en dat is toch al zo’n ruime 12 jaar) in Rozenburg dat dit gebeurt.
De volgende ochtend begonnen we vroeg in collegeverband met het bespreken van de financiële consequenties van de herindeling. Diverse financieel specialisten deden verslag van de stand van zaken. Ter voorbereiding van de werkgroepvergadering herindeling die avond bespraken we de tekst van het hoofdlijnenakkoord. Vóór die werkgroepvergadering besteedde ik het kappen van een aantal bomen aan en werd er in Den Haag met een aantal collega’s gesproken met vertegenwoordigers van de Tweede Kamer en van Provinciale Staten over de herindeling. Op donderdag had ik overleg met Ressort Wonen over lopende zaken waaronder het woonzorgcentrum (tegen welke knelpunten lopen we op) en het woningmarktonderzoek (hoe gaan we het uitwerken). Daarna had ik overleg over de parkeerproblematiek. De meest knellende problemen aan de Noordbank/Kroon en de Zuidzijde worden binnenkort opgelost en voor de overige wijken zijn wij een planning aan het maken voor 2009 en verder. Het zal afhankelijk zijn van de financiën hoe ver wij kunnen gaan met de uitvoering in 2009. ’s Middags woonde ik de fractievergadering bij. Op vrijdag ben ik bezig geweest met het bestuderen van alle stukken van het bestuurlijk overleg van maandag met Rotterdam, ’s avonds kwam de coalitie bij elkaar om onder het genot van een diner nog eens met elkaar van gedachten te wisselen over ons mooie Rozenburg, de politiek en de toekomst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.