TERUG VAN WEGGEWEEST

Het heeft even geduurd, maar met ingang van deze week is de week van de wethouder terug op de site. Na het raadsbesluit op 10 juli jl. om Rozenburg als deelgemeente te laten aansluiten bij Rotterdam is er veel tijd en aandacht uitgegaan naar dit proces. In december wordt door zowel de raad van Rotterdam als die van Rozenburg het eerste officiële besluit genomen in het kader van de wet die bestaat voor herindelingen.

Deze week begon met de landelijke oefening “waterproof”, waarbij Rozenburg zou onderlopen door harde wind en een hoge waterstand. In Rozenburg werd vooral het deelproces “communicatie” geoefend. Zo hadden wij een journalist ter plekke die interviews afnam en deelnam aan de persconferenties. Natuurlijk hebben we ook hier weer van geleerd. De evaluatie wordt verwerkt in de bestaande draaiboeken zodat we nog beter voorbereid zijn op dit soort situaties.
Op dinsdag was er naast de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders een verkeersoverleg met de politie. De nadruk lag op de parkeerdruk in Rozenburg en de ergernis over de bekeuringen die uitgeschreven zijn in wijken waar het slecht parkeren is.
Op woensdag sprak ik over het groenstructuurplan 2009. We zijn de projecten aan het benoemen en de tekeningen en berekeningen aan het maken die hier altijd bij horen. Ook had ik overleg bij de DCMR over het werkplan 2009. Bij Ressort wonen sprak ik met de directeur over de woningbouwopgave 2010-2020 en aan het eind van de middag ontving ik Rijkswaterstaat en de Stadsregio om te kijken naar het proces met betrekking tot de verbreding van de A15. ’s Avonds was er een informatieavond woonzorgcentrum waar belangstellenden, omwonenden en raadsleden kennis konden nemen van de laatste stand van zaken. Een nuttige bijeenkomst, waar aanwezigen met een aantal goede tips kwamen.
Op donderdag sprak ik met alle betrokkenen van de woningbouw op de Wilgentuinen over de voortgang van het project. De huidige situatie op de kredietmarkt doet dit soort projecten natuurlijk geen goed. Toch willen we starten met de bouw en wordt er op dit moment gestudeerd op mogelijkheden. Ook overlegde ik met een dagelijks bestuurder van een deelgemeente om eens te praten over het werk in een deelgemeente. Verder had ik die dag een stuurgroepvergadering voor het zorgcentrum, waarin we de uitkomst van de avond daarvoor meteen konden bespreken. Aan het eind van de middag sprak ik met alle schoolbesturen over de besteding van geld om de locaties allemaal weer op orde te krijgen. Het was een plezierige bijeenkomst waar iedereen nut en noodzaak inzag van de uit te voeren renovaties. Op donderdag had ik ook een gesprek met de projectontwikkelaar van de Zuidzijde om te kijken naar de mogelijkheden op die locatie voor de eventuele realisatie van een multifunctioneel centrum.
Ik was op vrijdag aanwezig bij  de fractievergadering en zaterdag op de kraam van GBR bij Albert Heijn waar ik weer veel leuke en interessante gesprekken voerde met burgers. Op naar de volgende week!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.