INFORMATIEAVOND GBR: ZIENSWIJZEN CALANDBRUG BESPROKEN

Op woensdag 15 oktober waren diverse ‘Westwijk’-bewoners aanwezig in basisschool “de Regenboog” op de inloopavond over de geluidsoverlast van de Calandbrug. Doel van deze door Gemeentebelangen Rozenburg georganiseerde avond was om met elkaar van gedachten te wisselen over het indienen van zienswijzen. De Regenboog stelde de schoolaula voor dit doel gratis ter beschikking.

Een aantal bewoners had al een zienswijze opgesteld en wilde weten of de zienswijze aan de eisen voldeed, of het nog kernachtiger verwoord kon worden en of er voldoende argumenten genoemd waren.
Vooral de onderlinge discussie gaf soms welkome aanvullingen op de reeds gemaakte teksten.

Een aantal bewoners heeft ervoor gekozen om gezamenlijk via een advocaat zienswijzen in te dienen.
Door sponsoring kon deze advocaat ingeschakeld worden en het is op het nippertje gelukt om een aantal betrokkenen door hem te laten vertegenwoordigen.

De raadsleden van Gemeentebelangen Rozenburg zijn, behalve Jan Fit, niet aangemerkt als betrokkenen of belanghebbenden. Desondanks hebben wij besloten ook een zienswijze in te dienen.
De geluidsoverlast gaat vooral de Westwijkbewoners aan maar in heel Rozenburg wordt de overlast ervaren. In onze zienswijze aan de Provincie hebben wij daarvoor extra aandacht gevraagd, in aanvulling op de kritiek op de argumentatie en de procedure.

Mevrouw Kist, liet ons via e-mail het volgende weten:

Blijkens artikel 15 lid 2 van de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute is de regeling nog van kracht.  Een schadeverzoek moet worden ingediend bij Prorail, postbus 2038 (B 1.02), 3500 GA Utrecht  (tel.nr.: 030-2358575).
De Schadecommissie komt alleen in actie indien opdracht is verkregen van Prorail om te adviseren over de op een verzoek te nemen beslissing (zie artikel 5). Als de Schadecommissie van Prorail nieuwe opdrachten krijgt, ontvangen de verzoekers bericht op welke wijze hun verzoek door de Schadecommissie zal worden behandeld.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.