Ledenvergadering GBR: blijf actief besturen

Datum :16-09-2008

Ledenvergadering GBR: blijf actief besturen

Tijdens de bijzondere ledenvergadering van Gemeentebelangen Rozenburg op 15 september jl. hebben de leden aan

wethouder en raadsleden gevraagd aan te blijven en de coalitie voort te zetten.

“Met Rozenburgers, voor Rozenburg”, het motto voor het GBR-verkiezingsprogramma 2006-2010 blijft onverkort van kracht.

GBR had graag gezien dat de keuze voor de bestuursvorm samen met de inwoners gemaakt was. Het afblazen van het

referendum is een trieste zaak, maar het zonder vooraankondiging forceren van de keuze voor Rotterdam is respectloos naar

de burger, aldus de vertegenwoordigers van GBR.

Een zelfstandige gemeente Rozenburg was uitgangspunt voor de lokale partij in de discussie over de toekomstige

bestuursvorm. Dat is met de uitkomst van de raadsvergadering van 10 juli jl. een gepasseerd station.

Behartiging van de Rozenburgse belangen in de onderhandelingen met Rotterdam is nu van het grootste belang voor de

Rozenburgers. Deelnemen wordt door de GBR-leden, ondanks de beperkte onderhandelingsruimte, verkozen boven ‘ aan de

zijlijn staan’. GBR zal zich moeten inspannen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de inwoners van Rozenburg

bij de verandering naar zelfstandige deelgemeente.

Fractievoorzitter Paméla Blok: “We zullen er alles aan doen om de inwoners te blijven betrekken bij het proces maar de

medewerking en het vertrouwen van de overige partijen in de raad is daarbij noodzakelijk. De opdracht aan de twee

wethouders en de burgemeester is duidelijk: de onderhandelingen met Rotterdam starten. Maar zij zullen de ruimte moeten

krijgen om te onderhandelen zonder daarbij elke keer te worden teruggefloten door de raad”.

De ledenvergadering werd ook gevraagd of de naam Gemeentebelangen Rozenburg toekomstbestendig is of gewijzigd moet

worden. Unaniem is besloten de naam GBR te blijven voeren, ook in een deelgemeente.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.