ROZENBURG NIET MEER ZELFSTANDIG

Donderdag 10 juli jongstleden werd het besluit over de mogelijke bestuursmodellen voor Rozenburg behandeld in de gemeenteraad.

Vier mogelijke varianten werden daarin teruggebracht naar twee: zelfstandig blijven of deelgemeente worden van Rotterdam. Al

eerder was door een meerderheid van de raad besloten tot het houden van een referendum zodat de inwoners hun keuze kenbaar

konden maken over deze belangrijke beslissing: de toekomst van Rozenburg.

Wat is er nu precies gebeurd?

Tijdens de behandeling van het agendapunt over de bestuursvarianten bracht de PvdA een amendement in, mede namens de Nieuwe

Democraten, VVD en Christen Unie. Hierin werd de keuze voor zelfstandigheid volledig geschrapt en zo ontstond er een

raadsmeerderheid voor de keuze “ deelgemeente worden van Rotterdam”. De rol van de

Christen Unie was bepalend. Eerder gaven zij hun goedkeuring aan het houden van een

referendum , nu was dat van ondergeschikt belang. Samen met de andere oppositiepartijen

vond de ChristenUnie het niet nodig om de mening van de Rozenburgers te vragen over dit

onderwerp.

Gemeentebelangen en CDA hebben uiteraard tegen het amendement gestemd maar het

mocht niet baten. Met een meerderheid van 8 tegen 7 is Rozenburg haar zelfstandigheid

kwijtgeraakt.

Wat zijn de gevolgen?

De raadsleden en wethouder van GBR zijn geschokt door de werkwijze van de

oppositiepartijen. In plaats van alle aandacht te geven aan een dergelijk zwaarwegend besluit

werd nu bijna stiekem een beslissing geforceerd. Wij vragen ons af of de VVD, de CU, de ND

en de PvdA bang zijn geweest voor de mogelijke keuze van de Rozenburgers en die hebben

proberen te ontlopen. Of zijn zij zo arrogant dat zij zichzelf slimmer achten en denken dat de inwoners van het dorp geen keuze

kunnen maken? Hoe dan ook, de inwoners hebben geen inspraak gekregen. Het referendum is van de baan.

Rozenburg blijft niet meer hetzelfde Rozenburg, maar voor het zover is moet er nog een procedure worden gelopen. In die periode

heeft Rotterdam het nog niet helemaal voor het zeggen. Pas rond 2010/2011 wordt verwacht dat ons dorp gemeente Rotterdam

wordt. Tot die tijd blijft de huidige raad de gemeente besturen.

Hoe gaat Gemeentebelangen verder?

Tijdens het zomerreces nemen wij de tijd om serieus over onze vervolgstappen na te denken. In september roepen wij een speciale

ledenvergadering bijeen om samen te bespreken hoe wij de laatste 2 jaar van deze verkiezingsperiode zullen gaan uitvoeren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.