Snel besluit over toekomst Rozenburg

ROZENBURG – De gemeenteraad van Rozenburg versnelt met een extra raadsvergadering de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst en een

daarover te houden volksraadpleging in het dorp.

Dinsdag 20 mei wordt in die extra raadsvergadering opnieuw gestemd over het voorstel van b en w om een diepgaander onderzoek in te stellen naar

een mogelijke samenwerking met andere gemeenten in de omgeving van Rozenburg.

Bij de vorige stemming over dat voorstel en een PvdA-motie gericht op het doorhakken van knopen, staakten de stemmen. Rozenburg bezint zich op

haar toekomst, nadat een onderzoek uitwees dat de gemeente onvoldoende bestuurskracht heeft om zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan.

De gemeenteraad beslist op 20 mei ook of er een volksraadpleging komt. Als dat het geval is, krijgt de Rozenburgse bevolking de vraag voorgelegd

wat zij wil: zelfstandig blijven, deelgemeente worden of nauwer samenwerken met andere gemeenten. Maassluis heeft al te kennen gegeven niets in

samenwerking te zien. Rozenburg is naar de zin van de gemeente aan de andere kant van de Waterweg te veel gericht op behoud van wat is.

Maassluis wil bij samengaan juist samen streven naar vernieuwing.

Rozenburg heeft op deze afwijzing beledigd gereageerd. De gemeenteraad vindt het onfatsoenlijk dat samengaan al op voorhand wordt afgewezen.

Momenteel wordt onderzocht hoe op de beste manier invulling kan worden gegeven aan het burgerinitiatief om alle Rozenburgers te betrekken bij de

keuze over hun bestuurlijke toekomst. Een bij burgerinitiatief aangevraagd referendum is een tot nog toe onbekend fenomeen bij de gemeente. Dat

vergt extra overleg en onderzoek.

„We willen hier heel serieus mee omgaan,’’ zegt Paméla Blok van Gemeentebelangen, een warm voorstander van het referendum. „Dat moet ook snel

gebeuren, want we willen niet dat het als mosterd na de maaltijd komt. Binnen nu en twee weken moet daarover duidelijkheid zijn.’’

============================================================================================================

zondag 20 april 2008

 

 

’Provincie luistert mee’

ROZENBURG – Het Rozenburgse ChristenUnie- raadslid Hans Vleesenbeek gaat er vanuit dat de verdeeldheid binnen de Rozenburgse raad voor

Commissaris van de Koningin Franssen reden zal zijn om nu al zijn adviesbrief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken te sturen over de

toekomst van het dorp.

,,Een staking van stemmen of verdeeldheid in de raad kun je bij een zo belangrijk issue als de bestuurlijke toekomst niet hebben. Dat is een slecht

signaal. De provincie luistert mee,’’ aldus Vleesenbeek.

Met zeven tegen zeven staan de politici in Rozenburg lijnrecht tegenover elkaar wat de toekomstkeuze betreft. Het college pleit voor zelfstandigheid

en een diepgaander onderzoek naar vormen van samenwerking met andere gemeenten. De oppositie vindt dat een ‘gepasseerd station’. PvdA,

ChristenUnie en de Rozenburgse Nieuwe Democraten zijn van mening dat alleen een toekomst als deelgemeente haalbare kaart is. De VVD denkt als

enige dat daarnaast ook partnerschap met Maassluis nog mogelijk is.

Morgen beslissen b en w en de fractievoorzitters of er op korte termijn een extra raadsvergadering wordt gehouden waarin moet worden besloten of er

wel of niet een volksraadpleging komt. Coalitiepartijen Gemeentebelangen en CDA zijn daar voorstander van. Ook de oppositie vindt het een loffelijk

initiatief dat Rozenburger Hendricus van Kruining een burgerinitiatief opstartte voor een referendum over de bestuurlijke toekomst van het dorp. Hij

vond daarvoor 225 medestanders, beduidend meer dan nodig is voor een burgerinitiatief. Maar vooral de PvdA verwacht niet dat het nog zin heeft.

Arie Mol: ,,Rotterdam kan als enige de bestuurskracht leveren die Rozenburg nodig heeft om haar toekomstvisie waar te maken.’’ De ChristenUnie vat

het wat poëtischer samen: ,,Stel het kroonjuweel Rozenburg veilig onder een Rotterdamse hoed.’’

===========================================================================================

zaterdag 19 april 2008

 

 

Rozenburg gepikeerd over Maassluis

ROZENBURG – Rozenburgse raadsleden zijn boos over een afwijzing van Maassluis.

Gemeentebelangen vindt het onfatsoenlijk dat Maassluis een bestuurlijk samengaan op voorhand uitsluit en daarover een brief rondstuurde, vlak

voordat Rozenburg beslist over de toekomst.

Alleen de VVD lijkt nog heil te zien in een fusie met Maassluis. Die partij steunde een PvdA-motie om snel met Rotterdam en Maassluis te praten over

een samengaan. Toch haalde de motie het niet: de stemmen staakten.

De Rozenburgse Nieuwe Democraten en ChristenUnie zien een toekomst als Rotterdamse deelgemeente als enige redmiddel. ,,Als je niets met

elkaar hebt, kun je maar beter ook geen huwelijk overwegen,’’ vinden zij.

Rozenburg vraagt zich af of de afwijzing van Maassluis op een democratisch besluit gestoeld is. Volgens burgemeester Jaap Wolf is de brief het werk

van het college en is de raad niet geraadpleegd. Wolf gaat nu zelf bij de gemeenteraad van Maassluis informeren.

Haye Hovingh heeft de beslissende stem in een volgende stemming over een voorstel om diepgaander onderzoek uit te voeren naar de toekomst van

Rozenburg.

==========================================================================================================

vrijdag 18 april 2008

 

 

Rozenburg stelt besluit over toekomst opnieuw uit

ROZENBURG – De gemeenteraad van Rozenburg houdt een beslissing over de toekomst van het dorp opnieuw nog even op. Zij wil haar

onderhandelingspositie niet verzwakken door nu al duidelijk uit te spreken dat het dorp voor samengaan met Rotterdam is.

Het werkt net als met het kopen van een huis, realiseert de raad zich: ben je te gretig, dan kun je het in de onderhandelingen wel vergeten.

Burgemeester Jaap Wolf gaf aan dat Rotterdam zelf ook nog niet happig reageert, vanuit diezelfde strategische opstelling.

De definitieve beslissing van de gemeente Rozenburg, die vorige week ook al werd uitgesteld, moet nu 10 juli vallen. Alle politieke partijen willen eerst

in een referendum de mening van de inwoners peilen. Maar welke beslissing er uiteindelijk ook wordt genomen, Rozenburg regeert na dat moment

nog minstens anderhalf jaar zelfstandig door voordat het zich aansluit bij een gemeente.

Een motie van de PvdA om nu toch wel heel snel de onderhandelingen met een andere gemeente op te pakken met als voorkeurskandidaat

Rotterdam, haalde het gisteravond niet in een raadsvergadering. De VVD blokkeerde die beslissing.

De oppositie van Rozenburg ziet zelfstandigheid echt niet meer zitten en verwijt het college en de coalitie (Gemeentebelangen en CDA) dat zij de

zaak ‘traineren’. Die gaat voor zelfstandigheid, zolang dat nog mogelijk is.

PvdA’er Arie Mol: ,,We begrijpen dat het college het BMC-rapport zolang wilde weghouden. De uitkomsten komen slecht uit.’’ In het rapport wordt

duidelijk dat Rozenburg niet zelfstandig verder kan. De ChristenUnie kiest duidelijk de kant van de PvdA en Arnold Bakels van de Rozenburgse

Nieuwe Democraten gaf gisteren aan dat het college de zaak probeert te traineren’’.

Rozenburg heeft eigenlijk maar één goede onderhandelingsmogelijkheid: een deelgemeente worden van Rotterdam ligt het meest binnen de

verwachting. De gemeente Maassluis gaf deze week zelf al aan niets te zien in een samenwerking, omdat Rozenburg niet vernieuwingsgezind

genoeg is, in de ogen van de overbuur. Ook in Rozenburg ziet niemand Maassluis nog als een ideale partner. Burgemeester Wolf gaat wel nog praten

met gemeenten op Voorne-Putten, maar heeft er geen vertrouwen in dat het daar wat wordt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.