Snel besluit over toekomst Rozenburg

ROZENBURG – De gemeenteraad van Rozenburg versnelt met een extra raadsvergadering de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst en een

daarover te houden volksraadpleging in het dorp.

Dinsdag 20 mei wordt in die extra raadsvergadering opnieuw gestemd over het voorstel van b en w om een diepgaander onderzoek in te stellen naar

een mogelijke samenwerking met andere gemeenten in de omgeving van Rozenburg.

Bij de vorige stemming over dat voorstel en een PvdA-motie gericht op het doorhakken van knopen, staakten de stemmen. Rozenburg bezint zich op

haar toekomst, nadat een onderzoek uitwees dat de gemeente onvoldoende bestuurskracht heeft om zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan.

De gemeenteraad beslist op 20 mei ook of er een volksraadpleging komt. Als dat het geval is, krijgt de Rozenburgse bevolking de vraag voorgelegd

wat zij wil: zelfstandig blijven, deelgemeente worden of nauwer samenwerken met andere gemeenten. Maassluis heeft al te kennen gegeven niets in

samenwerking te zien. Rozenburg is naar de zin van de gemeente aan de andere kant van de Waterweg te veel gericht op behoud van wat is.

Maassluis wil bij samengaan juist samen streven naar vernieuwing.

Rozenburg heeft op deze afwijzing beledigd gereageerd. De gemeenteraad vindt het onfatsoenlijk dat samengaan al op voorhand wordt afgewezen.

Momenteel wordt onderzocht hoe op de beste manier invulling kan worden gegeven aan het burgerinitiatief om alle Rozenburgers te betrekken bij de

keuze over hun bestuurlijke toekomst. Een bij burgerinitiatief aangevraagd referendum is een tot nog toe onbekend fenomeen bij de gemeente. Dat

vergt extra overleg en onderzoek.

„We willen hier heel serieus mee omgaan,’’ zegt Paméla Blok van Gemeentebelangen, een warm voorstander van het referendum. „Dat moet ook snel

gebeuren, want we willen niet dat het als mosterd na de maaltijd komt. Binnen nu en twee weken moet daarover duidelijkheid zijn.’’

============================================================================================================

zondag 20 april 2008

 

 

’Provincie luistert mee’

ROZENBURG – Het Rozenburgse ChristenUnie- raadslid Hans Vleesenbeek gaat er vanuit dat de verdeeldheid binnen de Rozenburgse raad voor

Commissaris van de Koningin Franssen reden zal zijn om nu al zijn adviesbrief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken te sturen over de

toekomst van het dorp.

,,Een staking van stemmen of verdeeldheid in de raad kun je bij een zo belangrijk issue als de bestuurlijke toekomst niet hebben. Dat is een slecht

signaal. De provincie luistert mee,’’ aldus Vleesenbeek.

Met zeven tegen zeven staan de politici in Rozenburg lijnrecht tegenover elkaar wat de toekomstkeuze betreft. Het college pleit voor zelfstandigheid

en een diepgaander onderzoek naar vormen van samenwerking met andere gemeenten. De oppositie vindt dat een ‘gepasseerd station’. PvdA,

ChristenUnie en de Rozenburgse Nieuwe Democraten zijn van mening dat alleen een toekomst als deelgemeente haalbare kaart is. De VVD denkt als

enige dat daarnaast ook partnerschap met Maassluis nog mogelijk is.

Morgen beslissen b en w en de fractievoorzitters of er op korte termijn een extra raadsvergadering wordt gehouden waarin moet worden besloten of er

wel of niet een volksraadpleging komt. Coalitiepartijen Gemeentebelangen en CDA zijn daar voorstander van. Ook de oppositie vindt het een loffelijk

initiatief dat Rozenburger Hendricus van Kruining een burgerinitiatief opstartte voor een referendum over de bestuurlijke toekomst van het dorp. Hij

vond daarvoor 225 medestanders, beduidend meer dan nodig is voor een burgerinitiatief. Maar vooral de PvdA verwacht niet dat het nog zin heeft.

Arie Mol: ,,Rotterdam kan als enige de bestuurskracht leveren die Rozenburg nodig heeft om haar toekomstvisie waar te maken.’’ De ChristenUnie vat

het wat poëtischer samen: ,,Stel het kroonjuweel Rozenburg veilig onder een Rotterdamse hoed.’’

===========================================================================================

zaterdag 19 april 2008

 

 

Rozenburg gepikeerd over Maassluis

ROZENBURG – Rozenburgse raadsleden zijn boos over een afwijzing van Maassluis.

Gemeentebelangen vindt het onfatsoenlijk dat Maassluis een bestuurlijk samengaan op voorhand uitsluit en daarover een brief rondstuurde, vlak

voordat Rozenburg beslist over de toekomst.

Alleen de VVD lijkt nog heil te zien in een fusie met Maassluis. Die partij steunde een PvdA-motie om snel met Rotterdam en Maassluis te praten over

een samengaan. Toch haalde de motie het niet: de stemmen staakten.

De Rozenburgse Nieuwe Democraten en ChristenUnie zien een toekomst als Rotterdamse deelgemeente als enige redmiddel. ,,Als je niets met

elkaar hebt, kun je maar beter ook geen huwelijk overwegen,’’ vinden zij.

Rozenburg vraagt zich af of de afwijzing van Maassluis op een democratisch besluit gestoeld is. Volgens burgemeester Jaap Wolf is de brief het werk

van het college en is de raad niet geraadpleegd. Wolf gaat nu zelf bij de gemeenteraad van Maassluis informeren.

Haye Hovingh heeft de beslissende stem in een volgende stemming over een voorstel om diepgaander onderzoek uit te voeren naar de toekomst van

Rozenburg.

==========================================================================================================

vrijdag 18 april 2008

 

 

Rozenburg stelt besluit over toekomst opnieuw uit

ROZENBURG – De gemeenteraad van Rozenburg houdt een beslissing over de toekomst van het dorp opnieuw nog even op. Zij wil haar

onderhandelingspositie niet verzwakken door nu al duidelijk uit te spreken dat het dorp voor samengaan met Rotterdam is.

Het werkt net als met het kopen van een huis, realiseert de raad zich: ben je te gretig, dan kun je het in de onderhandelingen wel vergeten.

Burgemeester Jaap Wolf gaf aan dat Rotterdam zelf ook nog niet happig reageert, vanuit diezelfde strategische opstelling.

De definitieve beslissing van de gemeente Rozenburg, die vorige week ook al werd uitgesteld, moet nu 10 juli vallen. Alle politieke partijen willen eerst

in een referendum de mening van de inwoners peilen. Maar welke beslissing er uiteindelijk ook wordt genomen, Rozenburg regeert na dat moment

nog minstens anderhalf jaar zelfstandig door voordat het zich aansluit bij een gemeente.

Een motie van de PvdA om nu toch wel heel snel de onderhandelingen met een andere gemeente op te pakken met als voorkeurskandidaat

Rotterdam, haalde het gisteravond niet in een raadsvergadering. De VVD blokkeerde die beslissing.

De oppositie van Rozenburg ziet zelfstandigheid echt niet meer zitten en verwijt het college en de coalitie (Gemeentebelangen en CDA) dat zij de

zaak ‘traineren’. Die gaat voor zelfstandigheid, zolang dat nog mogelijk is.

PvdA’er Arie Mol: ,,We begrijpen dat het college het BMC-rapport zolang wilde weghouden. De uitkomsten komen slecht uit.’’ In het rapport wordt

duidelijk dat Rozenburg niet zelfstandig verder kan. De ChristenUnie kiest duidelijk de kant van de PvdA en Arnold Bakels van de Rozenburgse

Nieuwe Democraten gaf gisteren aan dat het college de zaak probeert te traineren’’.

Rozenburg heeft eigenlijk maar één goede onderhandelingsmogelijkheid: een deelgemeente worden van Rotterdam ligt het meest binnen de

verwachting. De gemeente Maassluis gaf deze week zelf al aan niets te zien in een samenwerking, omdat Rozenburg niet vernieuwingsgezind

genoeg is, in de ogen van de overbuur. Ook in Rozenburg ziet niemand Maassluis nog als een ideale partner. Burgemeester Wolf gaat wel nog praten

met gemeenten op Voorne-Putten, maar heeft er geen vertrouwen in dat het daar wat wordt.

DE RAAD HEEFT EEN VISIE

Weer een hele nieuwe week. Op maandag overlegde ik,…jawel over de intocht van sinterklaas dit jaar. Voor je het weet is het weer november en er moet heel wat georganiseerd worden. Ook had ik een gesprek met de directie van Connexxion water, die uiteraard over de pont gaat, dit voorjaar wordt een nieuw kaartsysteem ingevoerd, op termijn is het de bedoeling dat de kaarten ook via internet opgewaardeerd kunnen worden, we kijken ook naar extra inzet van de pont op het moment dat de a15 verbreed gaat worden.
Dinsdag begon met de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders. Deze week werd er vooral overlegd over de aanstaande raadsvergadering van 10 april, maar ook allerlei andere onderwerpen werden besproken. De verslagen van deze vergaderingen kunt u trouwens vinden op de website van de gemeente die in een fris jasje is gestoken www.rozenburg.nl . Dinsdagmiddag had ik overleg over een grote zwerfvuil actie die wij in 2009 willen houden. Ook hadden we overleg over speelbeleid waar we mee bezig zijn. We willen graag weten waar de kinderen precies wonen waar we beleid voor ontwikkelen. Gegevens over leeftijdsopbouw van de wijk moeten gecombineerd worden met de locaties van de speeltuinen en dat is niet eenvoudig!
Verder had ik deze week nog klimaatoverleg. Met de DCMR en Senter Novem, een bureau voor milieuadvies om tafel om te kijken wat wij in Rozenburg kunnen doen aan klimaatmaatregelen. De meeste problemen bevinden zich op grondgebied van Rotterdam zoals de A15 en de Calandbrug, maar natuurlijk gaan wij eens kijken wat wij bijvoorbeeld nog met de verlichting kunnen om toch nog iets meer aan klimaatbeheersing te doen. Verder kopen wij al onze energie al groen in.
Donderdagochtend stond ik vroeg op het schoolplein van de Rank aan de Elzenlaan. In het kader van de dag van de leerplicht werden de kinderen die op tijd waren welkom geheten op het schoolplein met een appel of een banaan, ze kregen ook een brief met informatie over deze dag. Gelukkig waren er maar twee kinderen die te laat waren en die hadden een hele goede reden! ’s Avonds was de raadsvergadering over de visie. Gelukkig steunden 12 van de 15 leden de visie. Na de bespreking van “hoe nu verder” was de vergadering ten einde en kon ik met mijn politieke vrienden in de kantine een drankje drinken ter ere van mijn verjaardag!
Op zaterdag was er een volgende ronde in de vorming van een nieuwe coalitie. Wordt vervolgd,……..

Kraam GBR over toekomst Rozenburg druk bezocht.

Ondanks de stortbuien aan het begin van de ochtend heeft Gemeentebelangen Rozenburg zaterdag 5 april de gele kraam opgesteld op het Raadhuisplein. Er werd informatie gegeven over de vier bestuursvormen die onderzocht worden voor Rozenburg. GBR sluit hiermee aan bij het debat met de bevolking in de Rozet van 2 april. Bezoekers konden hun stem uitbrengen of een cijfer van 1 t/m 4 geven aan de variant van hun keuze. De vier mogelijkheden : zelfstandig Rozenburg, samenwerking met Voorne-Putten, deelgemeente van Rotterdam of fusie met Maassluis.

De informatie over de diverse bestuursvormen was op een overzichtelijk formulier aangegeven. Nog niet alle informatie over de bestuursvormen is bekend, veel moet nog worden onderzocht. Er ontstonden geanimeerde discussies tussen de GBR-vertegenwoordigers en de bezoekers.

Lees verder…

kraam GBR:toekomst Rozenburg.

Bij de GBR-kraam op 5 april konden Rozenburgers de vraag beantwoorden: WELKE TOEKOMST KIEST U VOOR ROZENBURG ? door een hokje aan te kruisen of een cijfer te geven van 1 t/m 4

Lees verder…