VEEL TOEKOMST DEZE WEEK !

De tijd gaat razendsnel en we begonnen deze week met het benoemen van de onderwerpen voor de volgende gemeentekrant, er zijn altijd veel leuke onderwerpen te bedenken en we proberen een balans te vinden tussen actueel, informatief en noodzakelijke onderwerpen, zoals werkzaamheden aan de straten en in het groen. Ook nam ik op maandag alle projecten door die in mijn portefeuille zitten. Zo beginnen we de eerste week van mei met de aanleg van het fietspad aan de Laan van Nieuw Blankenburg en is de groenreconstructie bij de ingang van de begraafplaats bijna klaar. Een overzichtelijke ingang en het verwijderen en herplanten van een lange haag zijn de belangrijkste onderdelen van de reconstructie. Ook wordt er nog voor de zomer gestart met het voetpad aan de kant van de Woutershof aan de Ashoff Stiermanlaan. Daar krijgen de bomen een bijzondere behandeling zodat ze kunnen blijven staan, ondanks dat er last is van de wortels op het voetpad. Daarom wordt het voetpad versmald, zodat de bomen en vooral de wortels meer ruimte krijgen. Het voetpad kan dan eindelijk weer veilig gebruikt worden.
Ook was er deze week een overleg over de bouw aan de Wilgentuinen. Er is inmiddels een mooie folder en 19 april gaat de verkoop van start.
Woensdagavond was ik bij het burger debat in de Sporthal. Een prachtige opkomst van allemaal burgers die zeer veel interesse tonen in de toekomst van Rozenburg. Aan het eind van de avond bleek dat zelfstandigheid van Rozenburg het hoogste scoorde. Ik hoop dat de politieke partijen de uitkomsten van deze avond nadrukkelijk meenemen in de besluitvorming. 
Veel overleg deze week, zoals met de verkeersbrigadiers, waar we een handboekje voor gaan opstellen en een stuurgroep bijeenkomst over de externe veiligheidsvisie van Rozenburg. Ik overhandigde een oorkonde op het Penta college aan de winnaars van de wedstrijd “wie vindt het origineelste stukje zwerfafval” en woonde de installatie van de ondernemingsraad van de gemeente bij. Vrijdagavond was ik bij de jaaruitvoering van UDI, voor het laatst in de Schans. Een fantastische muzikale wereldreis mochten wij dit jaar bijwonen, het was weer geweldig. Volgend jaar is de jaaruitvoering in Muziektheater de Ontmoeting!
Op zaterdag was ik natuurlijk aanwezig bij onze kraam bij de winkels op de Molenweg. Ondanks het slechte weer was er veel animo om mee te praten over de toekomst van Rozenburg. ’s Middags ging de zon lekker schijnen en uiteindelijk vulden ruim 120 mensen een stembriefje in! Tot de volgende week!

MUZIEKTHEATER DE ONTMOETING VAN START

De week staat vooral in het teken van de commissievergaderingen en overleg met Ressort wonen. Op dinsdag en donderdag mag ik in de commissies diverse onderwerpen behandelen. Dinsdag is een korte vergadering, maar donderdag praten we tot een half uur voor middernacht over het handboek bestemmingsplannen, de horecavisie en het openbaar vervoer in Rozenburg. Verder deze week veel overleg met Ressort. Het zorgcentrum, de Dalen en een woningmarktonderzoek zijn zoal de gespreksonderwerpen. De overeenkomst met betrekking tot het zorgcentrum willen we rond de maand mei of juni ondertekenen. Op donderdag begin ik de dag voor dag en dauw met onze medewerkers groen. Veel onderwerpen passeren dan de revue én, er wordt gelukkig ook altijd veel gelachen!
Deze week wordt er ook met de medewerkers van de gemeente gesproken over de visie en het onderzoek naar de bestuursvormen. Bijzonder belangrijk natuurlijk voor het personeel.
Op vrijdag valt mij de eer te beurt om “Muziekcentrum de Ontmoeting” te openen. Met het neerlaten van een vlag en het houden van een speech gaat er een nieuwe periode van start voor dit gebouw. Het is een feestelijke en gezellige bijeenkomst!

AD versleutelt tekst van eigen reporter, oordeel zelf.

ROZENBURG DEELGEMEENTE ROTTERDAM?

Oordeel zelf en zie hoe suggestief de tekst van een artikel wordt door hier en daar iets toe te voegen of weg te laten, het kopie-artikel stond in het AD (klik voor originele tekst), de originele tekst hebben wij ontvangen van de verslaggeefster.

Originele tekst voor het AD (publicatie met toestemming van Evelyn de Ruijter):

CDA: Rotterdam is best goed voor zijn deelgemeenten. Rozenburg in de leer bij Hoek van Holland.

Als weeskind proberen aan te haken bij een goedlopende gemeente of ondergeschikt worden aan grote broer Rotterdam. Dat is de keuze waar Rozenburg voor staat. Om te bepalen bij wie van de twee het bestuurlijk zwakke dorp het beste af is, steken de gemeenteraadsleden dezer dagen hun licht op bij de mogelijke partners van de toekomst. Gisteren ging vrijwel de voltallige raad op bezoek bij deelgemeente Hoek van Holland.

“Alles was wel heel erg gericht op het inpakken van Rozenburg,” concludeert Paméla Blok van Gemeentebelangen. Ze is wel onder de indruk van de Rotterdamse presentatie, maar houdt vooralsnog vast aan de voorkeur voor een zelfstandig Rozenburg.
Dat geldt eveneens voor het CDA. “Rotterdam is best goed voor zijn deelgemeenten”, stelt Joop van Leeuwen vast, maar ook hij ziet Rozenburg toch liever als zelfstandige gemeente doorgaan. “Ze hebben alles uit de kast gehaald om ons te overtuigen, maar als je een deelgemeente bent, beslist Rotterdam wel over de zaken die er toe doen.” 
Ook VVD’er Ruud Zeegers stelt vast dat Rotterdam met dit bezoek al het mogelijke heeft gedaan om het fenomeen deelgemeente aan te prijzen. Hij is niet erg onder de indruk. “Dit is niet de redding van Rozenburg, het is geen ideale situatie. Je krijgt als deelgemeente een jaarlijks budget waar je het mee moet doen.”
Voor de PvdA was het niet de eerste keer dat ze een dergelijk gesprek aangingen. De raadsfractie toog op eigen initiatief eerder al op werkbezoek bij de vakbroeders van de gemeente Maassluis, sprak met collega’s van Brielle en Bernisse en ging ook de kunst afkijken bij deelgemeente Hoogvliet. “Als fractie willen we goed beslagen ten ijs komen,” verklaart raadslid Hanny Krul. Alle aangehoorde voors en tegens afwegende kwam de PvdA tot de conclusie dat deelgemeente worden in de toekomst voor Rozenburg de grootste mate van zelfstandigheid en de meeste invloed op het bestuurlijke functioneren oplevert. Krul geeft aan: “Heel veel van de huidige gemeentetaken blijven dan in Rozenburg.” Nu doe je de burgers te kort, vindt ze. De manier waarop de ‘Hoekers’ om hun ‘dorp’ geven en hun zaken regelen, spreekt haar aan. “Zij kunnen zoveel meer voor hun inwoners doen dan wij nu.” De PvdA stelt overigens wel eisen aan een toetreding tot de gemeente Rotterdam: “Wij willen er niet slechter van worden.”
Arnold Bakels van de RND ziet in het beeld dat in Hoek van Holland werd geschetst een bevestiging van zijn al eerder ingenomen standpunt dat deelgemeente worden de enig realistische optie is voor Rozenburg. Maar hij blikt met de achterdocht die hem eigen is wel door het rooskleurige beeld heen. “Je kunt nog best veel zelf bepalen, maar er zitten ook minder positieve aspecten aan een deelgemeente.”   
De ChristenUnie ontbrak woensdagavond als enige van Rozenburgs politieke partijen bij het werkbezoek, maar dat was geen desinteresse of een stil protest, maakt raadslid Hans Vleesenbeek duidelijk. ,,Fractievoorzitter Haye Hoving is al enige tijd op non-actief omdat zijn echtgenote in het ziekenhuis ligt. En ik moest werken”, zo verklaart de na het vertrek van wethouder Siemen Schutte enig overgebleven CU-afgevaardigde in de raad de afwezigheid van zijn partij. Vleesenbeek onderschrijft het belang van dit werkbezoek, was er ook graag bij geweest, maar voor de Christen Unie zijn de kaarten eigenlijk al geschud. Deelgemeente worden is de enige echte optie. ,,We moeten gewoon nuchter zijn, alles rondom Rozenburg, de hele industrie, is gefocust op Rotterdam. Daar kun je niet omheen.” Vleesenbeek verwijst naar het onlangs verschenen onderzoeksrapport dat geen twijfel laat bestaan over de beperkingen van Rozenburg en haar toekomstige bestuursvorm.

Op 26 maart krijgen de raadsleden een presentatie over de uitkomsten van het net afgeronde onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van Rozenburg. Daarna zullen ze definitief hun keus moeten bepalen. De inwoners mogen tijdens de volksraadpleging op 2 april hun mening geven. Op 11 april moet de gemeentelijke toekomstvisie bij de Commissaris van de Koningin ingediend zijn.  Een dag eerder wordt die visie in een speciale raadsvergadering openbaar gemaakt.

GESPREKKEN CDA EN GBR OVER COALITIE

Vertegenwoordigers van CDA en GBR hebben VVD, PvdA en RND uitgenodigd voor gesprekken om tot een nieuwe coalitie te komen. De Rozenburgse Nieuwe Democraten  hebben aangegeven hier niet op in te willen gaan. Met VVD en PvdA worden de mogelijkheden verkend.

EEN EXOTISCH FEEST!

Twee korte weken achter elkaar. Deze week wordt het gemeentehuis weer gedurende een gehele dag “ingenomen” door derde klas scholieren van het Penta college. Ze bereiden zich de hele dag voor op de vergadering van ’s avonds waarin ze beslissen hoe ze jongeren kunnen betrekken bij het jeugd en jongerenwerk van de gemeente. Uiteindelijk wordt er gekozen voor een feest, een tropisch feest, waar de raadsleden zorgen voor de bediening!
Er zijn een aantal gesprekken over de visievorming en het onderzoek naar de bestuursvorming. 2 April is er weer een debat met de burgers. Ik kijk daar naar uit, want ik ben benieuwd hoe de reacties zijn.
Op donderdag genieten we met alle medewerkers van een uitstekende paaslunch. Een goed begin van een lang weekend.

400 BOMEN ERBIJ!

Deze week mag ik als loco-burgemeester een 90-jarige inwoner van Rozenburg in de bloemetjes zetten. Veel tijd wordt er verder besteed aan het inwerken in de nieuwe onderdelen in mijn portefeuille, onderwijs, sport en kinderopvang. Ook komen er gesprekken op gang met de andere partijen over een eventuele nieuwe coalitie. Met het Havenbedrijf heb ik een gesprek over de Calandbrug en het bezwaar dat we hebben ingediend tegen de aanleg van Maasvlakte II. In het gesprek blijkt het Havenbedrijf een onderzoek te willen doen naar alternatieven voor de brug. Een goed bericht, dat wel, maar biedt geen directe oplossingen voor de geluidsoverlast, kortom, wordt vervolgd!!
Ruim 400 bomen worden aan de Droespolderweg gepland door schoolkinderen van alle Rozenburgse basisscholen. Dit project van het Havenbedrijf is een prima aanvulling op ons groenbeleid! Op de kinderboerderij is een “Nederland Schoon” actie. Met kinderen uit de brugklassen van het Penta college wordt zwerfvuil ingezameld. De vinder van het origineelste stukje zwerfvuil wint een leuke prijs. Het blijkt een skischoen te zijn. Wie verliest dat nou in het Rozenburgse park?

GBR EN CDA VERBIJSTERD OVER BREUK MET CU

Wethouder en fractieleden van de ChristenUnie hebben op 5 maart eenzijdig de samenwerking met coalitiegenoten CDA en GBR opgezegd.

De heer Schutte (vm wethouder) heeft zijn ontslagbrief ingediend en de twee raadsleden sluiten zich aan bij zijn beslissing, onder het motto” wij volgen en steunen onze wethouder”. Op het verzoek van GBR en CDA om een toelichtend gesprek is afwijzend gereageerd door de ChristenUnie. Zowel GBR als CDA tasten volledig in het duister over de werkelijke vertrekredenen van de CU.

VERBREDEN MAAR, DIE A15!

Deze week mocht ik namens de gemeente de overeenkomst tekenen over de verbreding van de A15. Samen met alle collega wethouders van de gemeenten die langs de A15 liggen hebben we maanden gesproken over de overeenkomst. De verbreding van de weg gaat natuurlijk veel overlast geven en de overeenkomst biedt bijvoorbeeld afspraken over de compensatie (zo krijgt Rozenburg 350).
Ook werd deze week de aanleg van het fietspad aan de Laan van nieuw Blankenburg gegund aan een aannemer, in het voorjaar wordt er gestart met de aanleg.
In een gesprek met Prorail, de DCMR en de werkgroep Decibel werd afgesproken dat we aanvullende metingen krijgen voor de Calandbrug. De gemeente en Decibel wilden geen genoegen nemen met de metingen die tot nu toe gedaan zijn. De aanvullende metingen vinden in april plaats.
Op woensdag diende collega Schutte zijn ontslagbrief in bij de burgemeester. Hierover is nogal wat gepubliceerd in diverse media. De portefeuille van Siemen wordt (tot er een eventuele opvolger bekend is) waargenomen door de burgemeester, Kees Suijker en mijzelf, een behoorlijke verzwaring van de werkzaamheden!