Praat mee over de verkeersinrichting van Rozenburg

Praat mee over de verkeersinrichting van Rozenburg

Inwonersevaluatie op 19 februari 2008

Als inwoner van Rozenburg heeft u wellicht in 2001 meegedacht over de verkeersinrichting van Rozenburg. In vier

jaar tijd zijn diverse snelheidremmende verkeersmaatregelen uitgevoerd waar u dagelijks gebruik van maakt. Bent u

nog steeds tevreden over wat toentertijd is afgesproken? Nu is de tijd aangebroken om met u te evalueren.

De verkeersinrichting van Rozenburg is in de periode van 2001 tot 2004 tot stand gekomen

naar aanleiding van de Duurzaam Veilig Campagne. In samenspraak met de buurtbewoners en

met begeleiding van een verkeerskundige bureau is een categoriseringsplan voor de wegen en

een uitvoeringsprogramma voor 30 km/h-maatregelen tot stand gekomen. Zo is rekening

gehouden met de toen in te voeren regeling “Voorrang fietsers van rechts”. En zijn plateaus op

kruispunten, verkeersdrempels, wegversmallingen en inritconstructies aangelegd om de

snelheid in te perken en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren.

Resultaat

Door de uitvoering van het plan zijn drie soorten gebieden ontstaan. In elk van deze gebieden geldt een ander

snelheidregime. Dit is stapvoets in de woonerven, 50 km/h op de zogenaamde doorgaande wegen zoals de Laan van

Nieuw Blankenburg en 30 km/h op de overige wegen. Uit registratiegegevens van de Stadsregio blijkt dat het aantal

ongevallen sterk gedaald is van 122 ongevallen in 2001 naar 26 ongevallen in 2005.

Aanpassingen

Fietsverkeer, voetgangers, hulpdiensten en openbaar vervoer, alle gebruikers zijn betrokken in

het project. Het plan is zelfs in 2003 bijgesteld naar aanleiding van een protestbrief van de

buschauffeurs. Deze brief had aanpassingen zoals een fietsstrookversmalling, een

parkeerverbod en een verplaatsing van de fietseilandjes tot gevolg. Er vindt continue bijstelling

van het plan plaats. In 2006 zijn er kleinere veranderingen doorgevoerd zoals extra

beborderingen voor de maximumsnelheid, verlaging van wegplateaus en flauwer maken van helling van opritten.

Uitnodiging evaluatie

In 2006 en vooral dit jaar krijgt de gemeente weer klachten van bewoners die vinden dat er te hard wordt

gereden in hun straat. Dit signaal is onder andere aanleiding om u uit te nodigen voor een evaluatie over

de verkeersinrichting in Rozenburg. Deze is tenslotte ook met u tot stand gekomen!

Op 19 februari 2008 om 20.00 uur gaat de gemeenteraad graag met u in gesprek in het gemeentehuis.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.