PLANNEN EN ALWEER BUS 89!

De eerste volle werkweek van het nieuwe jaar stond vooral in het teken van veel intern overleg en nog wat nieuwjaarsrecepties. Op maandag overlegde ik over alle lopende projecten. Van fietspad tot woningbouw en onkruidbestrijding zou ik willen zeggen. De woningbouwprojecten maken een groot deel uit van mijn portefeuille. Met deze zorgvuldig opgestelde plannen willen wij Rozenburg toekomstbestendig maken en voldoen aan de vraag die er bestaat met betrekking tot woningen.
Hier hoort ook bij dat we zorgdragen voor onze voorzieningen op de lange termijn. Zo ondersteunt de gemeente de ontwikkeling van een zorgcentrum, waar veel zorgelementen worden geclusterd. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van “De Ontmoeting” waar onze culturele verenigingen terecht kunnen. En wordt er gewerkt aan een nieuwe accommodatie voor de binnensporten ter vervanging van de Sporthal en het huidige zwembad. Ook komt er een accommodatie beleid dat ertoe moet leiden dat ook de andere verenigingen voldoende op de toekomst voorbereid zijn. Wij willen dat Rozenburg er netjes uitziet. Daarom is jaren geleden een groenstructuurplan opgesteld dat nu uitgevoerd wordt en heeft de raad afgelopen jaar een beeldkwaliteit voor de buitenruimte bepaald.
Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er in Rozenburg een goede balans ontstaat tussen groen en wonen.

Op dinsdag was de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders.
Op woensdag bezocht ik de portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Stadsregio. Belangrijkste gespreksonderwerp was bus 89. Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment of op bepaalde locaties langs de route misschien de vluchtstrook benut kan worden voor de bus tijdens de spits. Ook heb ik nog eens toegelicht dat Rozenburg een bijzondere ligging heeft in de regio, waardoor er extra geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer in Rozenburg. In 2009 start de verbreding van de A15. Dit brengt veel verkeershinder met zich mee. Goed functionerend openbaar vervoer is dan van groot belang.
Donderdag had ik intern overleg over de budgetten voor 2008. Nieuwe begroting, nieuwe kansen. Ik kijk bijvoorbeeld erg uit naar de aanleg van het fietspad aan de Laan van Nieuw Blankenburg en het verbeteren van het voetpad aan de A. Stiermanlaan. Dit is al veel te lang in slechte staat! Genoeg te doen dit jaar, dus gaan we weer hard aan het werk!
Tot volgende week.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.