Visiebijeenkomst over toekomst Rozenburg

De gemeente Rozenburg zal samen met de inwoners een visie ontwikkelen op de toekomst van Rozenburg. Alle Rozenburgers zijn uitgenodigd om op dinsdagavond 29 januari naar een visiebijeenkomst te komen om mee te denken over de toekomst van het dorp.

Lees verder…

Praat mee over toekomst van Rozenburg.

 

Visiebijeenkomst over toekomst Rozenburg op 29 januari

De gemeente Rozenburg zal samen met de inwoners een visie ontwikkelen op de toekomst van

Rozenburg. Alle Rozenburgers zijn uitgenodigd om op dinsdagavond 29 januari naar een

visiebijeenkomst te komen om mee te denken over de toekomst van het dorp.

Hoe moet ons dorp er over twintig jaar uitzien? Welke voorzieningen zien de inwoners graag en

hoe willen zij hier wonen? Kortom: op welke manier is het leven in Rozenburg ook in de toekomst

zo aangenaam mogelijk?

Aan de hand van stellingen wordt de mening van de Rozenburgers gepeild. Met behulp van

stemkastjes kunnen zij hun stem uitbrengen. De resultaten van de stemmingen zijn diezelfde

avond nog bekend en worden besproken. In maart komen we bij hen terug om te laten weten wat

we met de suggesties hebben gedaan.

Woont u in Rozenburg en wilt u een bijdrage leveren aan de toekomstvisie van Rozenburg? Meld

u dan aan via de antwoordkaart die u samen met een persoonlijke uitnodiging thuis heeft

ontvangen. Er liggen ook antwoordkaarten bij de servicebalie in het gemeentehuis.

De visiebijeenkomst vindt plaats op 29 januari 2008 in de Nieuwe Schans. De avond start om

20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

450 inwoners geven mening over toekomst Rozenburg

woensdag, 30 januari 2008

Betreft: toekomstvisie Rozenburg-inwonersavond

De inwonersavond die gehouden zou worden in de grote zaal van De Nieuwe Schans werd wegens grote

belangstelling verplaatst naar sporthal De Rozet.

Wat een avond! ca. 450 inwoners die actief hun mening gaven over Rozenburg! Veel was herkenbaar maar ook

bevestigend t.a.v. de speerpunten van GBR (wonen,groen,winkelen, onderwijs).

een verslag uit het Algemeen Dagblad:

’DORPS KARAKTER BEHOUDEN’

ROZENBURG – Ruim 85 procent van de Rozenburgers vindt dat hun woonplaats het ‘dorpse karakter’ moet

behouden.

Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een visiebijeenkomst in sporthal De Rozet waar de inwoners werden

geraadpleegd over de toekomst van hun woonplaats.s

,,Rozenburg is een dorpse enclave in de Randstad,’’ prees een man die tweeënhalf jaar geleden nog in Oude-Pekela

woonde. Maar in de praktijk blijkt dat de goedkope woningen van dat dorp toch de belangrijkste trekpleister zijn voor

nieuwkomers.

Over de vraag of werknemers van de toekomstige Tweede Maasvlakte straks ook in Rozenburg mogen komen wonen,

waren de meningen verdeeld. De helft heeft het liever niet. ,,Laat ze maar lekker in Oostvoorne gaan wonen. Dat is

nog dichterbij.’’

De inwoners mochten op de visiebijeenkomst nog niet hun mening geven over de vraag of hun dorp zelfstandig moet

blijven, moet fuseren met Maassluis of een deelgemeente moet worden van Rotterdam, zo haastte de gemeente de

bewoners in een brief te melden. Dat komt later aan de orde.

Niettemin kwamen de dorpelingen massaal hun mening geven. Zo massaal dat de gemeente te elfder ure naar een

ruimere locatie moest overstappen om de bijna 500 bezoekers te kunnen bergen. Dat waren in meerderheid mannen

tussen de 50 en 70 jaar. Zij kregen bij binnenkomst een ‘negatief stemadvies’ van de actievoerende werkgroep

Verontruste Rozenburgers, maar trokken zich daar weinig van aan.

Bijna 95 procent van de stemmers reageerde positief op de door de gemeente gekozen wijze van volksraadpleging.

Tachtig procent gaf aan zich volkomen veilig te voelen temidden van de industrie. ,,Vergeleken bij Schiphol in ieder

geval,’’ verduidelijkte een vrouw die twee jaar geleden van Hoofddorp naar Rozenburg verhuisde haar mening. De

bewoners lieten weinig heel van het beeld dat buitenstaanders hebben van een dorp waar ontploffingsgevaar dreigt en

waar het altijd stink. ,,Ik vind Rozenburg gewoon beregezellig,’’ merkte een aanwezige op.

GRIEP

En toen gebeurde het onvoorstelbare,….ik werd uitgeschakeld door een stevige griep.

HANDHAVEN MAAR!

Op maandag had ik overleg over de Landtong. Zoals het zich nu laat aanzien komen in het najaar Konikspaarden op de Landtong. Een zeer goede ontwikkeling en een extra trekker voor bezoekers op de landtong, ook het fietspad door het natuurgebied is in aanleg. Deze week was ook overleg met de verkeersbrigadiers over de aanleg van het nieuwe fietspad langs de Laan van Nieuw Blankenburg. Samen met de politie hebben we gekeken of de situatie overzichtelijk en veilig blijft voor brigadiers en overstekende kinderen. Ook hebben we afspraken gemaakt voor de periode tijdens de aanleg van het fietspad. Ook deze week de onderwerpen voor de gemeentekrant doorgenomen. Begin maart verschijnt de eerste uitgave van dit jaar.
Op donderdag was er overleg met Ressort wonen over alle projecten die beide partijen aangaan. Zo laten we momenteel een gezamenlijk woningmarkt onderzoek uitvoeren. ‘s Middags had ik stuurgroep Dalen waar we de voortgang van dit project in de gaten houden. ’s Avonds hadden we een raadsvergadering waar de visie op de handhaving van bouw en woningtoezicht vastgesteld werd. Voor de zomer willen we met voorstellen komen om deze visie ook daadwerkelijk in te voeren!

ALWEER DE BUS

Als ik zo eens in mijn agenda kijk zie ik dat verkeer en vervoer erg veel tijd vergt op dit moment. Op weg naar de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in 2008 en de verbreding van de A 15 wordt er heel wat vergaderd.  Maandag was een dagje lezen, mail beantwoorden en andere zaken.
Op dinsdag natuurlijk de gebruikelijke vergadering van B&W en ’s middags ben ik op bezoek geweest bij mijn collega woningbouw in Maassluis om eens een aantal zaken te bespreken en uit te wisselen. Wanneer Maasluis aan de slag gaat met het gebied rondom de pont, zou het natuurlijk mooi zijn, wanneer er een doorsteek gemaakt wordt naar het NS station. Vooralsnog is hier inderdaad zicht op, maar wanneer is nog duister. Op woensdag overlegde ik met mijn collega’s van Voorne-Putten ter voorbereiding van de commissie Verkeer en Vervoer van de stadsregio, hier kwam natuurlijk ook weer de verbreding van de A15, het inhaalverbod voor vrachtwagens en bus 89 aan de orde.
Vervolgens had ik een afspraak met de directie water van Connexxion die de exploitatie van de pont op dit moment voor zijn rekening neemt. Tijdens de verbreding van de A15 willen wij graag dat de pont extra gaat varen. Hierover is overleg met diverse partijen. Natuurlijk lijkt Connexxion dit wel wat. Andere zaken die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld de kaartverkoop, de verkeersveiligheid op de zogenaamde veerstoepen en de wachtmogelijkheden voor reizigers.
Donderdag stond in het teken van milieu. Zowel intern overleg over alle lopende zaken als een bestuurlijk overleg met de DCMR stonden op de agenda. Grootste zorgpunt op dit moment is de Calandbrug. De geluidmetingen zijn nog niet bekend, maar de omstandigheden van de metingen waren niet goed. Hierover zijn wij volop in gesprek met Prorail en de belangengroep Decibel. Kortom, wordt zeker vervolgd!
Tot volgende week.

PLANNEN EN ALWEER BUS 89!

De eerste volle werkweek van het nieuwe jaar stond vooral in het teken van veel intern overleg en nog wat nieuwjaarsrecepties. Op maandag overlegde ik over alle lopende projecten. Van fietspad tot woningbouw en onkruidbestrijding zou ik willen zeggen. De woningbouwprojecten maken een groot deel uit van mijn portefeuille. Met deze zorgvuldig opgestelde plannen willen wij Rozenburg toekomstbestendig maken en voldoen aan de vraag die er bestaat met betrekking tot woningen.
Hier hoort ook bij dat we zorgdragen voor onze voorzieningen op de lange termijn. Zo ondersteunt de gemeente de ontwikkeling van een zorgcentrum, waar veel zorgelementen worden geclusterd. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van “De Ontmoeting” waar onze culturele verenigingen terecht kunnen. En wordt er gewerkt aan een nieuwe accommodatie voor de binnensporten ter vervanging van de Sporthal en het huidige zwembad. Ook komt er een accommodatie beleid dat ertoe moet leiden dat ook de andere verenigingen voldoende op de toekomst voorbereid zijn. Wij willen dat Rozenburg er netjes uitziet. Daarom is jaren geleden een groenstructuurplan opgesteld dat nu uitgevoerd wordt en heeft de raad afgelopen jaar een beeldkwaliteit voor de buitenruimte bepaald.
Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er in Rozenburg een goede balans ontstaat tussen groen en wonen.

Op dinsdag was de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders.
Op woensdag bezocht ik de portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Stadsregio. Belangrijkste gespreksonderwerp was bus 89. Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment of op bepaalde locaties langs de route misschien de vluchtstrook benut kan worden voor de bus tijdens de spits. Ook heb ik nog eens toegelicht dat Rozenburg een bijzondere ligging heeft in de regio, waardoor er extra geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer in Rozenburg. In 2009 start de verbreding van de A15. Dit brengt veel verkeershinder met zich mee. Goed functionerend openbaar vervoer is dan van groot belang.
Donderdag had ik intern overleg over de budgetten voor 2008. Nieuwe begroting, nieuwe kansen. Ik kijk bijvoorbeeld erg uit naar de aanleg van het fietspad aan de Laan van Nieuw Blankenburg en het verbeteren van het voetpad aan de A. Stiermanlaan. Dit is al veel te lang in slechte staat! Genoeg te doen dit jaar, dus gaan we weer hard aan het werk!
Tot volgende week.