Besluit bus 89 in Stadsregio.

BUS 89 BLIJFT RIJDEN. ROZENBURG BOEKT SUCCES

De protesten van inwoners en de gemeente Rozenburg hebben resultaat gehad. De Stadsregio heeft besloten dat bus 89 toch moet blijven rijden. Het aanbod aan bussen in de spits wordt zelfs vergroot omdat openstellen van vluchtstroken als busbaan niet mogelijk blijkt.
In 2008 wordt een nieuw vierjarig contract gesloten voor het openbaar vervoer in de hele Stadsregio. Tot die tijd wordt onderzocht hoe de huidige lijnen kunnen worden aangepast of uitgebreid. Hierbij wordt ook onderzocht of bus 89 kan aansluiten op de pont en het NS-station in Maassluis. Voor reizigers uit Rozenburg en Brielle zou deze uitbreiding een zeer welkome aanvulling op het regionale openbaar vervoer zijn.
 

WORDT BUS 89 OPGEHEVEN ?

bus-89gOp 12 december a.s. wordt het plan van Connexxion om bus 89 op te heffen besproken in de Stadsregio Rotterdam.
(Voor meer informatie hierover kiest u: agendapunt 11-bijlage 4 in de volgende link: http://
www.stadsregio.info/?pagina=1341)

De gemeente Rozenburg heeft protest  aangetekend tegen deze opheffing. Uit een enquete is gebleken dat de Rozenburger niet zonder deze bus kan. Als de buslijn wordt opgeheven  zal de reistijd soms met 5 kwartier toenemen. (gemroz-buslijn89.pdf)

Gemeentebelangen vindt dat Rozenburg niet zonder deze bus kan! Ook de gemeenteraad heeft dit nogmaals met een brandbrief onder de aandacht van de Stadsregio gebracht. (GemRaad-Regio bus89.pdf)
Zowel de reizigers naar Brielle als de reizigers naar Schiedam (en verder) hebben deze verbinding nodig!!  We houden u op de hoogte van het vervolg.

DE LAATSTE WEKEN VAN 2007

De laatste weken van 2007 verliepen door familie omstandigheden helaas wat rommelig. Maar dat nam niet weg dat er op 13 december nog een raadsvergadering was die 17 december afgerond werd.
In deze vergadering stelde de raad een beeldkwaliteit voor de buitenruimte vast. Dat betekent dat we nu precies weten welke kwaliteit het onderhoud van het groen moet hebben. Het handige hiervan is dat aan iedere kwaliteit een prijskaartje hangt dat nu duidelijk is en verwerkt kan worden in de meerjarenbegroting.
Ook was er december nog veel aandacht voor de geluidsoverlast van de Calandbrug. De geluidsmetingen voldoen niet aan de gestelde eisen. Na overleg met de werkgroep Decibel die al sinds jaar en dag actief is om de overlast van het geluid tegen te gaan, hebben we een brief naar
Pro-rail gestuurd om alvast kenbaar te maken dat wij het niet eens zijn met de gang van zaken.
Eindelijk werd de overeenkomst met VCO de Kring (PC school De Rank) getekend. Hierin hebben we vastgelegd dat er semi-permanente bouw in de Jan van Goyenstraat komt en dat de locatie aan de Maasstraat voorlopig naar de Elzenlaan gaat, totdat de bouw voltooid is. Op die manier kan aan de Maasstraat gestart worden met de bouw van het appartementen complex.
Dit waren de laatste activiteiten voordat de kerstvakantie van start ging. Tijd om even bij te komen, uit te rusten en tijd voor het gezin te hebben.