Zorgcentrum

Deze week werd er vooral heel veel intern vergaderd. Nu de begroting 2008 is vastgesteld kunnen we de plannen voor 2008 concreet uitwerken. Naast het feit dat ik normaal mijn portefeuille bekijk vanuit “de doelen” (wat wil ik bereiken) kijk ik in deze periode vooral naar “wat kost het”  en kijk ik naar de beschikbaar gestelde financiën, om te zien hoe de doelen daar dan weer inpassen.
Doordat collega Schutte door ziekte geveld is heb ik deze twee weken ook de eer om onderwijs en sport voor mijn rekening te nemen. In het kader van onderwijs was er een bijeenkomst van de raad van toezicht van Primo, de stichting die het openbaar onderwijs van de gemeente Rozenburg voor zijn rekening neemt. In december moet de akte van overdracht met betrekking tot alle scholen in Rozenburg én op Voorne Putten ondertekend worden. We zijn bezig met de laatste puntjes op de “i”. We hopen dat het allemaal gaat lukken, want de tijd dringt!
In het kader van de ontwikkeling van het zorgcentrum hebben we twee weken geleden gesproken met een drietal architecten. Deze week hebben we gekeken naar de resultaten hiervan en de keuze op één architect laten vallen. Kortom, weer een stapje dichterbij!

Commissieweek

Deze week vergaderden de commissies van de raad. Dit ter voorbereiding van de onderwerpen die op 13 december in de raad behandeld worden. Zoals regelmatig bezocht ik deze week burgers thuis om te plekke te kijken naar hun meldingen over de buitenruimte. Via het meldpunt van de gemeente is het mogelijk om een melding te doen. Soms word ik ook persoonlijk benaderd. Los van het feit dat ik de melding altijd in het overzicht van de gemeente zet, ga ik vaak ook even kijken. Ook had ik een vertegenwoordiger van een wijkvereniging op bezoek. Momenteel is er geen structureel overleg met de wijkverenigingen, vanaf volgend jaar ben ik wel van plan om dit weer te gaan opzetten. In dat soort gesprekken komen allerlei uiteenlopende zaken aan de orde. Graag zou ik dan ook wijkgericht werken willen opzetten.
Deze week ondertekende ik namens de gemeente het bereikbaarheidsconvenant Zuid-West. Dit initiatief van de gemeente Spijkenisse richt zijn pijlen met name op de A4-zuid, een belangrijke en noodzakelijke verbinding voor de regio. Tijdens een door pers en belangstellenden goedbezochte bijeenkomst in het gemeentehuis van Spijkenisse tekenden de partijen de overeenkomst.
Twee commissievergaderingen bezocht ik deze week. Op dinsdag de commissie middelen in verband met de najaarsnota en woensdag “mijn eigen” commissie VROMVV. In deze commissie werden plannen voor woningbouw aan de Boulevard en omgeving verder uitgewerkt. Ook kwam het beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte aan de orde en een nieuwe aanpak voor de verkoop van stukjes snippergroen. Het was een prima commissie met goede suggesties waar we weer mee verder kunnen!
Ook was ik deze week aanwezig bij de geluidmetingen aan de Calandbrug. Werden de metingen een dag uitgesteld in verband met de weersomstandigheden, ook het aantal gemeten treinen voldoet volgens ons niet aan de afspraken. Hierover gaan wij zeker met Keyrail verder in gesprek. En zoals zo vaak al gezegd: wordt vervolgd!
Zaterdag haalden wij de Sint in. De Sint, die per boot aankwam en te paard naar het centrum ging, schudde in het gemeentehuis de hand van zo’n ruime 350 Rozenburgse gelovigen! Voor jong en oud was dit een hele leuke dag!!

Landtong en zorgcentrum

Inmiddels heb ik al een aantal van mijn collega ruimtelijke ordeningswethouders in de regio bezocht, deze week was ik op bezoek in Brielle. Brielle heeft onlangs het gemeentelijke woningbedrijf voor een bijzonder mooie prijs van de hand gedaan. Het woningbezit is dus geheel in handen van Vestia. Er is dus geen jarenlange opgebouwde band met een woningstichting zoals wij met Ressort Wonen hebben, waar ik dinsdag mee om tafel zat om een aantal presentaties te bekijken van architecten voor het zorgcentrum. Terwijl dit proces loopt, praten wij met de initiatiefgroep over een samenwerkingsovereenkomst, waarin wij aangeven hoe we met elkaar zorg dragen voor de ontwikkeling van het gebied, de overdracht en onderhoud van de openbare ruimte en de grondprijs. Niet alle grond op de locatie waar het zorgcentrum moet komen is van Ressort.
Ook hadden wij op dinsdag de begrotingsraad. In deze van 15.00 uur tot 23.00 uur durende vergadering werd een besluit genomen over de begroting 2008. Zonder grote wijzigingen werd deze aangenomen. Hiermee kwam aan wekenlange noeste arbeid een goed eind dat op donderdag werd gevierd met gebak voor alle medewerkers (ja, ook deze wethouder dacht even niet aan Sonja Bakker)!
Op woensdag had ik, samen met de beheerder van de Landtong, een interview met de Schakel over de ontwikkelingen van de Landtong. Volgend jaar moet het fietspad klaar zijn, dat door het natuurlijk gebied van de runderen gaat en meer beleving van de Landtong geeft.
Op vrijdag was ik aanwezig bij een werkbezoek van de gemeenteraad aan Ressort Wonen, waar de raad weer helemaal bijgepraat werd over de laatste ontwikkelingen.

De Dalen fase I

Ook deze week weer portefeuillehouders overleg op maandag, maar ook sprak ik met de projectontwikkelaar van de hoek Meeuwensingel/Grote Stern. Het lijkt te gaan lukken om dit jaar een overeenkomst te sluiten over de ontwikkeling van dit gebied. Zoals het er nu naar uitziet komen er twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen.
Op dinsdag hadden wij na de college vergadering een perslunch in het teken van de begroting. Was de dag daarvoor bij de meeste Rozenburgers de begrotingskrant in de bus gevallen, tijdens de lunch kreeg de pers een nadere toelichting. Op woensdag had ik een aantal interne afspraken, zoals over de ondergrondse afvalinzameling en aan het eind van de dag ging ik richting de Dalen om daar met de bewonerscommissie en de voorzitter van het bestuur van Ressort wonen de officiële opening te verrichten van plan de Dalen fase I. Op donderdag sprak ik met mijn collega wethouder van Bernisse over woningbouw. Hoewel wij regelmatig contacten hebben met collega’s, ook in de stadsregio, is het goed om eens bij “de buren” te kijken hoe het daar allemaal gaat. Erg leerzaam!
Ook tekende ik mee met een af te sluiten milieu convenant van de regio.
Op vrijdag had ik een overleg met de politie over verkeerszaken waarna het weekend alweer aanbrak!
Tot de volgende week.

Rozenburgse begroting 2008 goedgekeurd

Betoog Gemeenteraadsvergadering 13 november 2007 (begroting 2008) PYJ Blok- van Werkhoven fractievoorzitter GBR.

Lees verder…

Parkeerbeleid in onderzoek.

In de begrotingsraad van 13 november 2007 heeft Gemeentebelangen twee moties ingediend. Deze moties worden in 2008 onderzocht en uitgevoerd.

Lees verder…