Keyrail

Op maandag had ik mijn driewekelijkse portefeuille houders overleg. Met alle betrokken ambtenaren bespreek ik dan de zaken die in mijn portefeuille spelen. Voor woningbouw is ’s middags een apart overleg. Er spelen veel onderwerpen en een aantal plannen zijn duidelijk in een volgende fase aanbeland. Dit spreken we door, bepalen eventuele te nemen besluiten en hakken knopen door!
Keyrail. Dat is de naam van de organisatie die de Betuweroute exploiteert. Op dinsdag maakte ik samen met Burgemeester Jaap Wolf kennis met de nieuwe directie van deze organisatie. Natuurlijk spraken wij daar onze zorg uit over de geluidsoverlast van de Calandbrug. Wij zijn van mening dat er gewerkt dient te worden aan een structurele oplossing. Het liefst een treintunnel of een geluidsarme brug moet op termijn de oplossing zijn. Woensdagochtend had ik bestuurlijke kamer verkeer en vervoer Zuid-West van de stadsregio. Dit keer verzamelden zich in Rozenburg alle wethouders verkeer en vervoer van Voorne-Putten en Rozenburg om te praten over alle zaken die spelen met betrekking tot dit onderwerp. Niet alleen de oeververbinding en de A4 zuid, maar ook de pont, de Botlektunnel en het voornemen van Connexxion om bus 89 uit de dienst te nemen worden besproken. Ook overleggen we welke onderwerpen aan de orde moeten komen in de commissievergadering van de stadsregio.
Op woensdag waren de aanbestedingen van de laatste groenstructuurplannen van 2007 en het snoeibestek. Altijd weer leuk om te doen omdat het de volgende stap is in een proces om een project uit te voeren. Dit keer was dat bijvoorbeeld de uitvoering van nieuw groen in de Zuidhoek, waar we, zoals gebruikelijk bij het groenstructuurplan, met bewoners een nieuwe inrichting ontworpen hebben.
Op donderdag genoot ik van een vrije dag en op zaterdag woonde ik het fantastische jubileumconcert van het Mannenkoor bij, waar ik namens het gemeentebestuur een cheque van € 800,- mocht overhandigen. Het was een muzikaal genoegen om hierbij te mogen zijn! Een prima afsluiting van een week.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.