Havenbedrijf en rampenoefening

De laatste puntjes moeten op de “i” wanneer het gaat om de begroting. Niet alleen moet de begroting natuurlijk financieel sluiten, maar ook moeten de teksten bekeken worden. Ook zijn deze week de interviews met het college gehouden voor de begrotingskrant. Ook dit jaar willen wij weer een krant uitgeven die lijkt op de gemeentekrant maar dan met als thema “begroting”. Wij willen de burgers graag inzicht geven in de begroting op een begrijpelijke wijze. Aan jargon en ingewikkeld taalgebruik heeft helemaal niemand iets! Ook bracht het college deze week een bezoek aan het Havenbedrijf, waar wij een presentatie kregen van de Havenmeester en in het controlecentrum een kijkje mochten nemen. Het is fascinerend om te zien hoe de scheepvaart in deze drukke haven in de gaten gehouden wordt. Van “Wilde Vaart” is echt geen sprake meer. Scheepvaart is een buitengewoon professionele bedrijfstak met aandacht voor mens en milieu! Na de uitleg mochten wij onze wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders op de kop van Zuid houden. Nog nooit vergaderden wij met zo’n spectaculair uitzicht!
Op donderdag werd vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een subregionale oefening gehouden voor Voorne-Putten en Rozenburg. Hierbij werd een overstroming van deze subregio gesimuleerd, waarbij door hevige regenval en slechte weersomstandigheden in Nederland wateroverlast optrad. De gemeente Rozenburg heeft hierop de Gemeentelijke Veiligheidsstaf en het Gemeentelijk Actiecentrum ingesteld om hierop adequate actie(s) te ondernemen.
De oefening en het optreden van de gemeente werden als goed beoordeeld door de observatoren van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).
 
Gedurende het scenario kreeg Rozenburg Oost met toenemende wateroverlast te maken door de aanhoudende regenval. Contact met de oefenstaf van de Veiligheidsregio in Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta leerde dat de verwachtingen van deze overlast beperkt zouden blijven, waardoor evacuatie niet noodzakelijk bleek. Hierop werd wél een communicatiestrategie en voorlichtingstraject opgestart, zoals het openen van een call-center waar verontruste burgers contact mee kunnen opnemen en het inrichten van de website www.crisis.nl.
Ondertussen waren op enkele plekken – bij bijvoorbeeld Hellevoetsluis – waren de dijken doorgebroken, waardoor delen van Voorne-Putten tot evacuatie overgingen. Dit scenario bleef Rozenburg bespaard, maar ondertussen was het dak van de dagopvang “de Woutershof” ingestort waarbij een zevental gewonden waren gevallen en twee dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Deze mensen werden – samen met andere Rozenburgers, die de overlast ontvluchtten en elders opgevangen werden – ondergebracht in de hiervoor ingerichte opvanglocaties.
Uiteindelijk werd de oefening besloten met actiepunten, zoals het opruimen en registreren van de veroorzaakte schade, het bezoeken van de slachtoffers door de Burgemeester en de verdere nazorg van de getroffenen.

Als loco-burgemeester was ik toehoorder en vervanger van de burgemeester. Het was een leerzame oefening en ik ben buitengewoon tevreden met de kwalificatie “goed” die wij kregen van de observatoren. De week werd afgesloten met een barbecue op kinderboerderij “De Beestenboel” met de raad en de ambtelijke organisatie. Een bijzonder gezellige bijeenkomst!
Tot de volgende week!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.