Havenbedrijf en rampenoefening

De laatste puntjes moeten op de “i” wanneer het gaat om de begroting. Niet alleen moet de begroting natuurlijk financieel sluiten, maar ook moeten de teksten bekeken worden. Ook zijn deze week de interviews met het college gehouden voor de begrotingskrant. Ook dit jaar willen wij weer een krant uitgeven die lijkt op de gemeentekrant maar dan met als thema “begroting”. Wij willen de burgers graag inzicht geven in de begroting op een begrijpelijke wijze. Aan jargon en ingewikkeld taalgebruik heeft helemaal niemand iets! Ook bracht het college deze week een bezoek aan het Havenbedrijf, waar wij een presentatie kregen van de Havenmeester en in het controlecentrum een kijkje mochten nemen. Het is fascinerend om te zien hoe de scheepvaart in deze drukke haven in de gaten gehouden wordt. Van “Wilde Vaart” is echt geen sprake meer. Scheepvaart is een buitengewoon professionele bedrijfstak met aandacht voor mens en milieu! Na de uitleg mochten wij onze wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders op de kop van Zuid houden. Nog nooit vergaderden wij met zo’n spectaculair uitzicht!
Op donderdag werd vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een subregionale oefening gehouden voor Voorne-Putten en Rozenburg. Hierbij werd een overstroming van deze subregio gesimuleerd, waarbij door hevige regenval en slechte weersomstandigheden in Nederland wateroverlast optrad. De gemeente Rozenburg heeft hierop de Gemeentelijke Veiligheidsstaf en het Gemeentelijk Actiecentrum ingesteld om hierop adequate actie(s) te ondernemen.
De oefening en het optreden van de gemeente werden als goed beoordeeld door de observatoren van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).
 
Gedurende het scenario kreeg Rozenburg Oost met toenemende wateroverlast te maken door de aanhoudende regenval. Contact met de oefenstaf van de Veiligheidsregio in Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta leerde dat de verwachtingen van deze overlast beperkt zouden blijven, waardoor evacuatie niet noodzakelijk bleek. Hierop werd wél een communicatiestrategie en voorlichtingstraject opgestart, zoals het openen van een call-center waar verontruste burgers contact mee kunnen opnemen en het inrichten van de website www.crisis.nl.
Ondertussen waren op enkele plekken – bij bijvoorbeeld Hellevoetsluis – waren de dijken doorgebroken, waardoor delen van Voorne-Putten tot evacuatie overgingen. Dit scenario bleef Rozenburg bespaard, maar ondertussen was het dak van de dagopvang “de Woutershof” ingestort waarbij een zevental gewonden waren gevallen en twee dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Deze mensen werden – samen met andere Rozenburgers, die de overlast ontvluchtten en elders opgevangen werden – ondergebracht in de hiervoor ingerichte opvanglocaties.
Uiteindelijk werd de oefening besloten met actiepunten, zoals het opruimen en registreren van de veroorzaakte schade, het bezoeken van de slachtoffers door de Burgemeester en de verdere nazorg van de getroffenen.

Als loco-burgemeester was ik toehoorder en vervanger van de burgemeester. Het was een leerzame oefening en ik ben buitengewoon tevreden met de kwalificatie “goed” die wij kregen van de observatoren. De week werd afgesloten met een barbecue op kinderboerderij “De Beestenboel” met de raad en de ambtelijke organisatie. Een bijzonder gezellige bijeenkomst!
Tot de volgende week!

Toekomst Rozenburg.

De gemeente Rozenburg is een kleine gemeente. Te klein volgens sommigen om haar eigen zaakjes te regelen. Indelen bij Rotterdam of een andere gemeente zou veel beter zijn voor de inwoners.

Lees verder…

Stuurgroep Landtong en Keyrail

Deze week waren er weer allerlei afwisselende activiteiten. Zo had ik op maandag stuurgroep Landtong. In deze vergadering zitten alle bestuurlijk verantwoordelijken voor de uitvoering van de projecten op de Landtong. Voor Rozenburg is het een belangrijke ontwikkeling, waarbij vooral het fietspad, de manege en het evenementen terrein van belang zijn. Binnenkort informeer ik de raad over de stand van zaken. Ook besprak ik maandag alle onderwerpen die te maken hebben met voorlichting. Binnenkort verschijnt de tweede gemeentekrant en ook komt er weer een begrotingskrant. Bovendien wordt er gewerkt aan een nieuwe inrichting van de hal van het gemeentehuis om beter te kunnen laten zien aan de burgers welke projecten uitgevoerd gaan worden, zoals het fietspad aan de Laan van Nieuw Blankenburg.
Dinsdagochtend was in de wekelijkse vergadering van burgemeester en wethouders de begroting 2008 het belangrijkste onderwerp van gesprek. We willen natuurlijk een sluitende begroting en daar wordt dan ook met man en macht aan gewerkt.
Op woensdag maakte ik kennis met de mensen die voor de gemeente Rozenburg het aanspreekpunt zijn bij Keyrail, de beheerder van de Betuweroute en bekeek ik voor de laatste keer de teksten voor de gemeentekrant. Ook openden wij het nieuwe fietspad aan de Meeuwensingel. Niet alleen was er fietsdrop voor alle aanwezigen, ook kregen alle bewoners aan de Meeuwensingel een zonnebloem om het  (na alle overlast van de aanleg van het fietspad) weer zonnig in te zien. Het fietspad ligt er prachtig bij, ook het groen er omheen ziet er fantastisch uit!
Donderdag was de opening van de containerbioscoop op het Molenveld, hier is een film te zien over de Betuweroute. Zoals ik zei in mijn openingswoordje is “De Betuweroute” zeker nog niet van ons af!  De procedure voor het geluid moet nog gelopen gaan worden en in 2015 is de brug afgeschreven. Wij willen dan heel graag een treintunnel en daar moeten we zeker mee aan de slag.
Als uitbrander deze week overlegde ik op vrijdag met de politie over verkeerszaken in de gemeente. Zo is de politie is op diverse locaties weer de snelheid aan het meten. Een goede zaak!

Wilt u reageren op mijn week of heeft u andere opmerkingen: [email protected]
(Voor de hyves leden op internet: mijn week kunt u ook lezen op mijn hyves account als BLOG).

VRIJWILLIGERSDAG 2007

Mooi weer en gezelligheid, wat wenst een mens nog meer?
Méér wensen voor Rozenburg kon men bij de kraam van GBR. Totaal zijn 140 wensen in de mini wensput gegooid. Behoud van de peuterspeelzaal voor Rozenburg stond op nummer één en een verbeterde Rank als goede tweede. Een greep uit de andere wensen die scoorden, waren verkeersmaatregelen, openbaar groen, speeltuinen, kinderboerderij, zwembad, het dorpse karakter en zelfstandig blijven, het MFC.

De fractie van GBR gaat aan de slag met de reële wensen. De indieners krijgen een uitgewerkt overzicht van de wensen thuisgestuurd, voorzien van de daarbij te nemen actie. We kunnen niet garanderen, dat alle wensen uit zullen komen maar we doen ons best alle wensen te verwezenlijken.

BEGROTING

Maandag begon goed met vroege vergaderingen waarin vooral over de begroting 2008 werd gesproken. ’s Middags bezocht ik de ledenvergadering van de VNG waar gestemd moest worden over een aantal voorstellen. Natuurlijk waren de gemeenten in meerderheid voor de voorstellen die in stemming kwamen. Verbazend vond ik dat met betrekking tot het rapport van Van Aartsen die in “de eerste overheid” een aantal voorstellen doet die zeker voor de kleine gemeenten negatief zijn. Fuseren van gemeenten belonen, zoals hij voorstelt, betekent dat gemeenten die niet (willen) fuseren financieel achtergesteld worden. Enfin, het rapport werd met ruim 90% van de stemmen aangenomen. Na de zomervakantie ben ik op de Erasmus Universiteit begonnen met de opleiding voor Master. Dit is het universitaire vervolg op de HBO studie bestuurskunde en overheidsmanagement die ik de afgelopen vier jaar heb gevolgd en duurt twee jaar. Daarom zit ik weer twee avonden per week in de collegebanken. Leuk en leerzaam!
Dinsdag had ik na de wekelijkse vergadering van het college een afspraak met de DCMR over een geuronderzoek dat gehouden is bij een benzinestation. In oktober gaan we met de omwonenden om tafel. ’s Avonds was er een evaluatie avond over de nieuwe inrichting van het groen in de Vogelbuurt. Natuurlijk konden de bewoners weer hun opmerkingen kwijt en wij kijken of wij nog een aantal aanpassingen kunnen doen om het nog beter te maken.
Woensdag sprak ik mijn collega wethouders van Voorne Putten over verkeer en vervoer. De A-15 en de vertragingen daarop baren ons nog steeds zorgen. Maar ook de invoering van de ov-chipkaart en de werkzaamheden op de N-57 werden besproken.
Woensdagavond was de vergadering van de raadscommissie volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. Besproken werd onder anderen een krediet voor de onderzoekskosten van het multi functioneel centrum en een standplaats voor campers. De commissie was vroeg afgelopen en om half tien verliet ik het gemeentehuis al op weg naar de tweede helft van de voetbalwedstrijd Nederland – Albanie!
Op donderdag had ik naast een aantal interne afspraken een gesprek over de uitbreiding van de A 15. De werkzaamheden hiervoor moeten in 2009 van start en voor de toename van het gebruik van de A 15 door de aanleg van de tweede Maasvlakte willen wij natuurlijk wel een compensatie. Kortom, ook nu weer: wordt vervolgd! Wilt u reageren op mijn week: [email protected]
(Voor de hyves leden op internet: mijn week kunt u ook lezen op mijn hyves account als BLOG).

WEER FRIS VAN START

Na een uitstekende zomervakantie die werd afgesloten met een feestelijke week Jeugdland, is het weer tijd om de draad stevig op te pakken. Natuurlijk gebeurt er niet “niets” tijdens de zomer, maar het is bijzonder rustig, omdat iedereen op zijn beurt op vakantie gaat, zowel ambtenaren als bestuurders. Fris en fruitig ging ik op maandag 3 september van start. Omdat onze burgemeester nog even op vakantie is, mocht ik deze week ook diverse loco-
taken voor mijn rekening nemen. Hiertoe behoorden deze week ook een bezoekje aan twee bruidsparen die 50 en 60 jaar geleden met elkaar in de huwelijksboot stapten. Wat is het leuk om bij deze, vaak geboren en getogen Rozenburgers, mensen langs te gaan en ze niet alleen te mogen feliciteren, maar vooral ook te horen hoe het toen was. Vaak ken ik deze mensen natuurlijk, omdat ik ook al ruim 30 jaar in Rozenburg woon.
Op dinsdag was de gebruikelijke vergadering van (loco)burgemeester en wethouders. De laatste puntjes werden hier op de “i” gezet voor de vrijwilligersdag, maar ook spraken wij over de verontrustende berichten in het AD over de slechts gedeeltelijke openstelling van het bureau. Ook de berichtgeving over de het niet doorgaan van de avondvierdaagse was voor het college een verassing. De vergunning lag immers keurig op tijd klaar! Na veel overleg in de loop van de week besloot het college hierover een verklaring te plaatsen in “De Schakel” van 10 september.
Op de overige dagen heb ik vooral veel gesproken over het groen. Zo woonde ik donderdag voor dag en dauw een vergadering bij van de medewerkers in de buitendienst en overlegde ik donderdagmiddag in het zonnetje op de kinderboerderij (wat een vak!) met de medewerkers van de kinderboerderij. Ook schreef ik deze week een voorwoordje voor het lesprogramma voor kinderen van de basisschool van de boerderij.
De week werd op zaterdag besloten met een zonnige vrijwilligersdag. Voor het eerst op het Raadhuisplein presenteerden de vrijwilligersorganisaties van Rozenburg zich. Tot slot van de dag werd Claudette de Bie, jarenlang vrijwilligster bij o.a. Handbalvereniging “Indus”, gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Met bloemen werden alle genomineerden bedankt voor hun jarenlange inspanningen!