protest rekeningrijden via burgemeester naar Stadsregio.

Het kabinet wil in de komende jaren rekeningrijden invoeren. De werking van het systeem moet uitgeprobeerd worden. De Stadsregio Rotterdam heeft in de “Regionale uitvoeringsagenda verkeer en vervoer 2007-2011 “ aangegeven hiervoor een proef uit te willen voeren op de ruit van Rotterdam. Gemeentebelangen Rozenburg vindt de ruit van Rotterdam, waar de A-15 een belangrijk onderdeel van is, geen geschikte locatie voor een proef met rekeningrijden. De A-15 is de belangrijkste uitvalsweg voor de bewoners van Rozenburg en dé schakel met betrekking tot wonen, werken en veiligheid.

Lees verder…

BIJNA VAKANTIE…

Veel interne vergaderingen deze week om voor de vakantie aanbreekt alle onderwerpen nog eens door te nemen. We zijn bezig met de voorbereiding van de uitvoering van de laatste groenstructuur projecten van dit jaar. De Meeuwensingel en de Zuidhoek. De Meeuwensingel willen wij met nieuw groen inrichten voor de officiële opening van het nieuwe fietspad in september. Samen met de bewoners hebben we deze plannen bedacht. Ook hebben we toen besloten zo snel mogelijk de onderbeplanting weg te halen. Dat is deze week gebeurd. De groenstrook langs het bergbezinkbassin geeft nog steeds problemen. Zelfs het aanbrengen van een drainage lijkt geen oplossing te bieden, maar er wordt nog steeds aan gewerkt.
Dinsdag was er naast de gebruikelijke collegevergadering ook een gezellige zomerborrel met alle medewerkers van de gemeente. Gelukkig werd het ook echt zomer, want de zon brak door en we konden heerlijk buiten van een drankje genieten.
´s Avonds was er de vrijwilligersavond van Jeugdland. Zij krijgen dan te horen wat er van ze wordt verwacht in de Jeugdland week. De avond werd goed bezocht door zo´n 120 vrijwilligers.
Woensdagavond was er een raadsvergadering over `de Ontmoeting`. Een groot aantal Rozenburgse muziek-
verenigingen hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk de Ontmoetingskerk te kopen en daar hun activiteiten in plaats te laten vinden. Het idee is uitgewerkt en afgelopen woensdag stemde de raad in met het voorstel om een gemeentegarantie te verstrekken, een éénmalige subsidie en een structurele subsidie. Een uitstekend initiatief van de verenigingen!
Vrijdag gaf ik een interview aan Radio Rijnmond over het fietsrondje op de Landtong. Het Havenbedrijf heeft er een prachtig boekje over uitgegeven met alle bezienswaardigheden en wetenswaardigheden van de Landtong. Een aanrader!!

GROEN EN VERVOER

Het zomerreces komt eraan. Om de één of andere reden trekt iedereen nog een sprintje voordat er van een welverdiende vakantie genoten kan worden. Op maandag sprak ik met de volkstuinvereniging over de verhuizing naar het nieuwe complex en de bijna afgeronde bouw van de nieuwe kantine. Het ziet er allemaal prima uit en voor eind juli kan de oplevering plaatsvinden.
Aansluitend had ik “Stuurgroep Wilgentuinen” waarin we met de projectontwikkelaar de voortgang van het project doorspreken. Alles verloopt gelukkig volgens planning en hoewel het van mij best wat eerder mag wordt begin volgend jaar de eerste paal geslagen.
Ook was er deze week een inspraakavond met de bewoners van de Promenade. We spraken over het groen achter de flat en de problemen die in de loop van de tijd zijn ontstaan doordat er stukjes gemeentegrond aan tuinen zijn toegevoegd. Begrijpelijk is het dat de bewoners hier aan vast willen houden, maar ik wil een achteraanzicht dat in ieder geval netjes is. We zoeken nu naar een oplossing. Het was een enerverende avond, waar we tot slot toch goede afspraken hebben kunnen maken.
Met mijn collega wethouders verkeer en vervoer van Voorne-Putten sprak ik over de problemen van de files op de A15 en de plannen voor het rekeningrijden. Steeds meer gemeenten kunnen zich, in navolging van Rozenburg, niet vinden in de plannen voor een proef met rekeningrijden op de ruit van Rotterdam. Dit laten we dan ook weten in de eerstvolgende vergadering van de regioraad.
Met mijn collega wethouders milieu woonde ik een vergadering van het algemeen bestuur van de DCMR (milieudienst Rijnmond) bij. Niet alleen wil de milieudienst naar een andere locatie, ook zijn zij bezig met het verbeteren van de digitale bereikbaarheid en uitwisseling van informatie.
Donderdagavond was een druk bezochte raadsvergadering. Naast de bezuiniging op de peuterspeelzaal besloot de raad ook om een multifunctioneel centrum te bouwen op de locatie Rivierenlaan. Een belangrijk besluit omdat we nu snel aan de slag kunnen om dit lang gewenste centrum voor zwem- en zaalsporten te realiseren. Raadsbreed werd besloten om de door de raad opgestelde kaders voor het uitwerken van de visie voor Rozenburg aan te nemen. Deze unanimiteit is een zeer positief uitgangspunt! Na nog een overleg met de politie over verkeer op vrijdag en een wijkbezoek op zaterdag kon het weekend beginnen op weg naar een nieuwe week!!

GBR-ACTIE TEGEN PROEF REKENINGRIJDEN VERLENGD

GBR-ACTIE TEGEN PROEF REKENINGRIJDEN VERLENGD.

Op zaterdag 30 juni jl. was het druk bij de kraam van GBR. Zo’n 250 (!) Rozenburgers lieten weten tegen een proef met rekeningrijden op de A-15 te zijn. Het werd ons duidelijk dat we niet in één zaterdag alle reacties konden inzamelen. Diverse winkeliers lieten ons weten ook tegen zo’n proef te zijn. Gemeentebelangen Rozenburg heeft daarom besloten de actie met een week te verlengen. De feiten in het kort:

Geef uw mening via het protestformulier (download dit formulier) en vergeet niet uw handtekening te zetten.
Inleveren kan tot maandag 9 juli a.s. op onderstaande adressen:

Alkenburg 11, De Noordbank 3, Meeuwensingel 43, Van Ostadelaan 6, Bieslook 21, Palet 19.

rekrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEG OOK “NEE” TEGEN PROEF HET REKENINGRIJDEN OP DE RING VAN ROTTERDAMrekeningrijden

Het kabinet heeft het plan om in de komende jaren rekeningrijden in te voeren. Het invoeren van rekeningrijden kost veel tijd. Een aantal zaken moet uitgeprobeerd worden om te bezien of het systeem goed werkt. Hiervoor moet een proef gehouden worden. De stadsregio Rotterdam heeft in haar beleidsplan aangegeven de proef wel uit te willen voeren op de ruit van Rotterdam, Gemeentebelangen vindt de rondweg van Rotterdam, waar de A-15 een belangrijk onderdeel van is, geen geschikte locatie voor een proef met rekeningrijden.
Bent u ook tegen deze proef? Kom dan naar de kraam van Gemeentebelangen op zaterdag 30 juni van 10.00 – 15.00 uur bij Albert Heijn en steun ons protest!!
Rozenburg is een van de gemeenten van de Stadsregio en GBR zal via onze vertegenwoordigers uw protest overbrengen.