GBR-ACTIE TEGEN PROEF REKENINGRIJDEN VERLENGD

Op zaterdag 30 juni jl. was het druk bij de kraam van GBR. Zo’n 250 (!) Rozenburgers lieten weten tegen een proef met rekeningrijden op de A-15 te zijn. Het werd ons duidelijk dat we niet in één zaterdag alle reacties konden inzamelen. Diverse winkeliers lieten ons weten ook tegen zo’n proef te zijn. Gemeentebelangen Rozenburg heeft daarom besloten de actie met een week te verlengen. De feiten in het kort:

Geef uw mening via het protestformulier (download dit formulier) en vergeet niet uw handtekening te zetten.
Inleveren kan tot maandag 9 juli a.s. op onderstaande adressen:

Alkenburg 11, De Noordbank 3, Meeuwensingel 43, Van Ostadelaan 6, Bieslook 21, Palet 19.

 ZEG OOK “NEE” TEGEN PROEF HET REKENINGRIJDEN OP DE RING VAN ROTTERDAM

Het kabinet heeft het plan om in de komende jaren rekeningrijden in te voeren. Het invoeren van rekeningrijden kost veel tijd. Een aantal zaken moet uitgeprobeerd worden om te bezien of het systeem goed werkt. Hiervoor moet een proef gehouden worden. De stadsregio Rotterdam heeft in haar beleidsplan aangegeven de proef wel uit te willen voeren op de ruit van Rotterdam, Gemeentebelangen vindt de rondweg van Rotterdam, waar de A-15 een belangrijk onderdeel van is, geen geschikte locatie voor een proef met rekeningrijden.
Bent u ook tegen deze proef? Kom dan naar de kraam van Gemeentebelangen op zaterdag 30 juni van 10.00 – 15.00 uur bij Albert Heijn en steun ons protest!!
Rozenburg is een van de gemeenten van de Stadsregio en GBR zal via onze vertegenwoordigers uw protest overbrengen.

GROENSTRUCTUUR- en VETERANENDAG

De week begon met een flinke ochtend overleg over alle lopende projecten. Van fietspad tot bouwplan, alle activiteiten worden doorgesproken met betrekking tot de stand van zaken.
We overleggen dan over onverwachte situaties (ook wel problemen genoemd, maar dat klinkt zo negatief) en we zetten de puntjes op de i.
Deze week was er ook weer een bewonersavond met betrekking tot het groenstructuurplan. Dit keer ontvingen we de bewoners van de Waalstraat. Het is altijd weer leuk om te kijken hoe bewoners reageren op de plannen, na een presentatie kunnen ze zelf aan de slag om op tekeningen aan te geven wat zij willen. Nadat wij de ideeën van de bewoners verwerkt hebben op de tekeningen komen de plannen in de hal van het gemeentehuis te hangen. Kortom, de groenplannen worden voor en door de bewoners zelf gemaakt! Deze week werd ook de eerste gemeentekrant verspreid. Ik ben benieuwd naar de reacties. Met de gemeentekrant willen we de communicatie met de bewoners verbeteren.
Op vrijdag vierden wij veteranendag. In het gemeentehuis ontvingen wij een aantal in Rozenburg woonachtige veteranen. Ook waren er een aantal kinderen die de veteranen vragen stelden. Vragen als “was u wel eens bang” en “miste u uw vader en uw moeder” maakten spannende en mooie verhalen los. Het mooiste antwoord werd gegeven op de vraag “hoe wordt je veteraan?” Het antwoord luidde: “als je veel geluk hebt, want dan heb je het overleefd”. En daar werd iedereen even stil van.

GROEN, GROEN, GROEN

We hebben in Rozenburg gelukkig heel veel groen. Dat is mooi voor een gemeente zoals die van ons, midden in het Europoort/Botlek gebied. Het zal u echter niet ontgaan zijn, de afgelopen periode hebben we in het kader van het groenstructuurplan weer veel nieuw groen aangelegd. Dit is bijvoorbeeld het geval op de Erven en de Hofjes in de Vogelbuurt. Met het weer van de afgelopen periode is niet alleen het groen goed aangeslagen, maar woekert vooral het onkruid enorm en dat is wel heel erg groen. Heel vervelend, zeker voor de omwonenden, die ondanks het feit dat ze nieuw aangelegde plantsoenen hebben gekregen, te maken hebben met onkruid in het plantsoen voor hun huis. Op maandag heb ik hierover uitgebreid overlegd. Resultaat is onder andere dat we extra menskracht inhuren om het onkruid een halt toe te roepen! In de tussentijd gaan we door met het brengen van kleur in het groen. Daar houden we rekening mee bij de soorten die uitgezocht worden, maar ook door plantenbakken te plaatsen, zoals voor het gemeentehuis.
Ook aan weerszijden van het fietspad langs de Meeuwensingel wordt het groen helemaal vervangen. Woensdagavond overlegde ik hierover met de omwonenden. Naar aanleiding hiervan wordt het plan aangepast en hangt het vanaf maandag ter inzage op het gemeentehuis.
De raad ontving maandagavond in bijzijn van het college een afvaardiging van het dagelijks bestuur van de stadsregio. In het gesprek kwamen een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde zoals de problemen op de A15 en jeugd en jongeren.
Deze week had ik een eerste gesprek met de klankbordgroep Rivierenwijk. Met deze groep mensen en een afvaardiging van bewoners uit de wijk willen we het hele proces van bouwen aan de Rivierenlaan gaan doorlopen. Een nuttige bijeenkomst waarin de bewoners al een aantal goede suggesties hadden voor de ontwikkeling van het gebied. Wij gaan daar weer mee aan de slag en gaan in het najaar opnieuw om tafel met elkaar! Zaterdag was nog een bijeenkomst met de raad die begonnen is met het stellen van kaders voor een visie. Zaterdagavond was ik aanwezig bij een spetterend concert van Tamboer en Showkorps Rozenburg (TSR). Een prachtig concert, waar weer duidelijk werd hoeveel plezier muziek maken geeft en wat Rozenburg allemaal in huis heeft! Een feestelijk slot van deze week.
Heeft u opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze of andere onderwerpen, reageert u dan gerust: [email protected]

INFORMATIE OVER ALLE BOUWPLANNEN IN ROZENBURG OP 13 JUNI A.S.

Bent u benieuwd naar de woningbouwplannen in Rozenburg? Dan hebt u nu de gelegenheid om kennis te nemen van de plannen en de huidige stand van zaken. Op 13 juni 2007 zal om 20.00 uur in het gemeentehuis van Rozenburg een presentatie verzorgd worden over de bouwplannen in Rozenburg. Het gaat om de volgende locaties:

– de Boulevard tegenover het Baken
– de hoek Grote Stern/ Koninginnelaan
– locatie “de Beertjes” achter de Anemonelaan
– de hoek Nachtegaallaan/Meeuwensingel (oude MAVO)
– hoek Laan van Nieuw Blankenburg/Eikenlaan(wensoptie)
– locatie “De Nieuwe Schans”
– Wilgentuinen
– “Zwembad”- locatie
– “Sporthal”-locatie
– Maasstraat
– Zuidzijde
– Zorgcentrum (locatie Blankenburg)
– Locatie “Centrum”(Raadhuisplein)
– De Dalen

Bouwen is noodzakelijk voor een gevarieerde aanvulling van de woningvoorraad in Rozenburg; het bevordert de doorstroming en ondersteunt het behoud van het groen en de voorzieningen in Rozenburg. De fractie van Gemeentebelangen is blij met de intensieve aanpak van de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in Rozenburg. Bent u ook nieuwsgierig naar de plannen en de huidige stand van zaken? Het gemeentehuis staat voor u open op 13 juni vanaf 19.30 uur en de koffie staat klaar. Voor aanvullende informatie zijn wij zijn te bereiken via [email protected] of op tel.nr. 01810-213055/06-53713360

De raadsleden en duo-raadsleden van Gemeentebelangen Rozenburg

WONINGBOUWPLANNEN

Deze week stond in het teken van de presentatie van de woningbouwplannen in de commissie verkeer en vervoer. In januari is de projectgroep woningbouw aan de slag gaan. Nu presenteren we de eerste resultaten. Woningbouw is heel belangrijk voor Rozenburg, niet alleen om inwoners in onze mooie groene gemeente te behouden, maar ook om ze de gelegenheid te geven om een goede wooncarrière te doorlopen. Van starter tot senior. In een bomvolle hal van het gemeentehuis kon iedereen kennis nemen van de plannen. Later op de avond kwam een locatie aan de orde om sociale woningbouw te plegen. Volgens de afspraak met de stadsregio moeten we 40 sociale woningen voor 2010 bouwen. De commissie vond het in eerste instantie niet zo’n goed idee om dit op de hoek Ruysdaelstraat/Rivierenlaan te doen. We moeten nu dus een oplossing vinden om dit te realiseren!
Ook op donderdag mocht ik in de commissie aantreden voor de behandeling van de voorjaarsnota 2007 en de jaarrekening 2006. Weet u trouwens dat u de vergaderingen van de commissies en de raad kunt afluisteren via de website www.rozenburg.nl van de gemeente?
Mijn week sloot ik op vrijdag af met de verdediging van mijn afstudeerscriptie. Het onderwerp van de scriptie was een onderzoek naar vier externe partijen waar de gemeente Rozenburg een samenwerkingsverband mee heeft, zoals de brandweer. Zowel voor de scriptie als voor de verdediging scoorde ik een ruime voldoende, dus,….geslaagd voor mijn bachelor bestuurskunde en overheidsmanagement. Dat is zeker aanleiding voor een feestelijk weekend!

GEMEENTEKRANT

De eerste digitale proef voor de gemeentekrant lag begin van de week in mijn mailbox. Ik ben er erg enthousiast over. Ik weet zeker dat het een bijdrage levert aan een betere communicatie met de inwoners. Het is de bedoeling dat de krant voor de zomer verschijnt. Na de zomer komen er nog drie, waarvan er één het thema begroting heeft. Dinsdag bezocht ik met het college het jaarlijks terugkerende congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het thema was dit jaar “bestuurskracht”. Voor ons een actueel thema! Behalve het volgen van een workshop en een werkbezoek aan de botanische tuin van de Universiteit van Utrecht, waren er natuurlijk veel ontmoetingen met collega’s om ervaringen uit te wisselen of gewoon even bij te praten.
Ook mocht ik deze week certificaten uitdelen aan een aantal nieuwe verkeersbrigadiers. Zij hebben met goed gevolg een opleiding voor brigadier afgesloten. Deze brigadiers bemensen de voetgangers oversteekplaats op de Laan van Nieuw Blankenburg. Heel belangrijk voor de veiligheid van de overstekende basisschoolleerlingen van de Rank en de Rozenhorst!
Verder heb ik een aantal plannen besproken voor de inrichting van een aantal nieuwe plantsoenen, zoals het groen langs het nieuwe fietspad aan de Meeuwensingel. Het fietspad ligt er nu, maar het groen moet ook nog aangepast worden. Natuurlijk gaan we over deze plannen ook nog praten met de direct omwonenden. Tot de volgende week!

GBR-verantwoording van één jaar collegedeelname.

In 2006 zijn de verkiezingen succesvol verlopen voor Gemeentebelangen Rozenburg. Met het uitbrengen van uw stem op GBR heeft u ervoor gezorgd dat wij met 5 raadsleden en 1 wethouder vertegenwoordigd zijn in het gemeentebestuur van Rozenburg. Wij willen u graag laten weten wat wij in 2006 voor u hebben kunnen doen en welke beloftes uit ons verkiezingsprogramma zijn uitgevoerd of in voorbereiding zijn.

Lees verder…

Terug op de site!!

Met ingang van de maand juni verschijnt er iedere week weer een “week van de wethouder” op de site. Sinds januari van dit jaar heb ik helaas geen tijd meer gehad om dit iedere week te publiceren. Naast mijn werk als wethouder heb ik een studie afgerond. Het schrijven van een scriptie heeft veel tijd in beslag genomen. Nu dat erop zit heb ik gelukkig weer tijd voor het bijhouden van dit onderdeel op de site. Ik hoop dat veel mensen het gaan lezen. Ook hoop ik dat er reacties komen. Er gebeurt veel in Rozenburg en wat vindt u daar nou van? Graag hoor ik uw reacties via het mailadres van de site of direct naar mij: [email protected].