GBR EN VERVOLGSTAPPEN BESTUURSKRACHTRAPPORT: ZELFSTANDIG ROZENBURG ALS UITGANGSPUNT

In de raadsvergadering van 11 april jl. heeft Gemeentebelangen Rozenburg haar mening gegeven over de bestuurskrachtmeting en de te nemen vervolgstappen.
Voor GBR is een zelfstandige gemeente Rozenburg de basis voor een vervolgtraject.

Rapport in de prullenbak?
Gemeentebelangen vindt de toonzetting van het rapport erg negatief, een aantal conclusies wordt niet gedeeld. Vooral de financiële paragraaf moet extra onderzocht worden, een tussentijds aangedragen herberekening geeft die noodzaak aan.
Een aantal verbeterpunten is herkenbaar. Beter communiceren en het gemeentelijke beleid vaker tegen het licht houden en aanpassen zijn zulke verbeterpunten. Ook is een aantal verbeterpunten in gang gezet door het college en daar wordt verder aan doorgewerkt.
Het kiezen uit drie bestuursvormen voor Rozenburg is Gemeentebelangen een stap te ver. De keuzes zijn in het rapport te beperkt verwoord, nadelen komen niet aan bod en extra mogelijkheden worden niet benoemd. De aanbevelingen die door GBR uit het rapport worden overgenomen zijn het verder uitbouwen van samenwerking tussen Rozenburg en de diverse gemeenten in de omgeving en het op korte termijn ontwikkelen van een integrale visie ‘Rozenburg nu en in de toekomst.’

Ontwikkelen integrale visie
In Rozenburg is veel beleid ontwikkeld maar de onderlinge samenhang ontbreekt. Waar het om draait in Rozenburg is bekend maar het staat niet zwart-op-wit. Dat moet veranderen, ook omdat de vraag blijft bestaan of Rozenburg een zelfstandige gemeente kan blijven.
Met een integrale visie wordt duidelijk wat Rozenburgers belangrijk vinden en hoe daar in de toekomst mee om moet worden gegaan. Gemeentebelangen heeft aangegeven dat die visie samen met de Rozenburgers ontwikkeld moet worden. Voor Gemeentebelangen Rozenburg is de zelfstandigheid van de gemeente uitgangspunt bij het ontwikkelen van de visie.

Kritiek en verbeterpunten
Als negatief punt is aangemerkt dat de gemeente vaak initiatieven aan anderen overlaat, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Raadhuisplein en het zorgcentrum. Gemeentebelangen is het daar absoluut niet mee eens. Dit is juist een politiek onderbouwde keuze, samenwerken waar het kan, in het belang van de Rozenburgse gemeenschap. Geen ondergeschikte rol zoals in het rapport naar voren komt maar een bewuste keuze.
Als verbeterpunt wordt aangegeven dat communicatie en dienstverlening naar een hoger plan moeten, evenals het regelmatig kritisch tegen het licht houden van het eigen functioneren.
Ook extra versterking van de samenwerking met andere gemeentes wordt als verbeterpunt gezien. Positief wordt de samenwerking beoordeeld bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), de maatregelen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de subregio Voorne-Putten en Rozenburg, de Stadsregio, de DCMR, het Masterplan Landtong, de beheerssituatie Boulevard etc . Samenwerken kan Rozenburg, dat blijkt. Het betrekken van de inwoners op allerlei mogelijke terreinen wordt eveneens positief beoordeeld. Belangrijk is dat die samenwerking wordt gecontinueerd en verder wordt uitgebreid. De verbeterpunten moeten verder uitgewerkt worden door het college en teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad.

GBR en visie ‘Rozenburg nu en in de toekomst’
GBR gaat aan de slag met diverse aanbevelingen uit het rapport bestuurskrachtmeting, het belandt zeker niet in de prullenbak. Het ontwikkelen van de integrale visie en het uitbreiden van samenwerking in de regio zijn de belangrijkste zaken. Voor GBR is het ook een voorwaarde dat de financiële rapportage nogmaals doorgerekend wordt want er zijn nu teveel interpretatie-verschillen.
Gemeentebelangen blijft actief voor en met de Rozenburgers, IN een zelfstandig Rozenburg en VOOR een zelfstandig Rozenburg.
De titel van het GBR-programma 2006-2010 is niet voor niets: “Met Rozenburgers, voor Rozenburg”.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.