JAARVERGADERING

d.d. 22 maart 2007.

Om 20.00 opent de interim voorzitter de vergadering, heet de aanwezigen (ca. 30 leden) welkom en geeft, na het voorlezen van de met kennisgeving afwezige leden, een korte uitleg over de bestuursverkiezingen die direct na de opening worden gehouden.

Met algemene stemmen wordt Peter Geluk tot voorzitter gekozen en Peet van der Snoek tot bestuurslid. Hans de Groot stelt zich tijdens de vergadering kandidaat en geeft een korte toelichting over zichzelf. Door de vergadering wordt hij ook als bestuurslid gekozen.

Wim van Hulten zegt toe nog even penningmeester te willen blijven tot binnen het bestuur duidelijkheid is over de functieverdeling.

De notulen van 30 maart 2006 en het jaarverslag van het bestuur worden goedgekeurd.

Wim van Hulten als penningmeester leest voor uit eigen werk en krijg daarbij een compliment van Hans Tettelaar. Hans geeft aan dat, hoewel hij al heel veel kascontroles gedaan heeft bij diverse verenigingen, hij nog maar zelden heeft meegemaakt dat een penningmeester zijn zaken zo goed voor elkaar heeft en op alle vragen direct het juiste antwoord heeft (applaus !).

Daarna is er discussie over de hoogte van de diverse posten in de begroting. Voor sommige posten merkt de penningmeester op dat het ‘toch altijd koffiedik kijken is’. De begroting voor 2007 wordt goedgekeurd.
 
De penningmeester wordt door de voorzitter gedechargeerd en dezelfde leden van de kascommissie (José Klos en Hans Tettelaar) worden voor 2007 gekozen, zij mogen dit gezien de reglementen nog een jaar doen.

Met het voorstel om de afdrachtvergoedingen van de raadsleden en duo’s en de contributie voor 2007 te handhaven is het grootste deel van de vergadering het eens. Met slechts 6 stemmen voor haalt het voorstel om de contributie met 1 euro te verhogen geen meerderheid.

Gezien het tijdstip  van ± 21.00 uur besluit de vergadering, na een snelle kop koffie, door te gaan met het jaarverslag van de fractie

Via lichtbeelden op een groot scherm worden de 10 belangrijkste doelstellingen uit het G.B.R.-programma nader toegelicht. De huidige stand van zaken en de tot nu toe behaalde resultaten worden besproken. Gezien de korte bestuursperiode mogen die er al best zijn.

Met haar spreekwoordelijk enthousiasme, goed gedocumenteerd en soms met ondersteuning van Lenneke is dit een uitstekend verzorgde presentatie van Pam die een groot compliment van de vergadering krijgt.

Hierna volgt een geanimeerde discussie over de diverse punten van het beleid t.w. “waar blijft de baggerspecie uit de singels, het multifunctioneel centrum (MFC,), de jongeren soos,  “Rozenburg schoon”, wijkverenigingen, tunnels  zowel de Blankenburg- als de Oranjetunnel en de wandel- en fietspaden langs de Waterweg etc.

De vragen worden door Pam en Lenneke naar tevredenheid van de aanwezige leden beantwoord zodat er zelfs geen vragen meer over zijn voor de rondvraag.

De vergadering wordt gesloten en een ieder wordt uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een versnapering. Hier werd gezellig gebruik van gemaakt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.