OUDEJAARSNACHT

Tijdens het kerstreces overleg ik een aantal keer met de politie over de oudejaarsnacht. Verder breng ik deze dagen thuis door.

KERSTSFEER

De week voor het kerstreces worden de laatste puntjes op de ‘i’ van 2006 gezet. Voor het eerst overleg ik de laatste weken regelmatig met de politie over de oudejaarsnacht. Een geheel nieuwe ervaring voor mij. In overleg met Jaap Wolf wordt een draaiboek gemaakt en een inschatting van de risico’s.
Ook overleg ik nog met Ressort wonen over de wensenoptie en met een projectontwikkelaar over de bouw aan de Maasstraat. Met collega Kees Suijker woon ik nog een symbolische handeling bij de AVR bij, voor de bouw van een nieuwe fabriek.
Op vrijdagavond woont het voltallige college met partners het jaarlijkse kerstconcert van het Rozenburgse Mannenkoor in Maassluis bij. Een fantastisch concert dat ons in een echte kerstsfeer brengt.

DIVERSEN

Deze week is er speciale aandacht voor de woningbouwprojecten. Niet alleen is er overleg over deze projecten in projectgroepverband, waar de raad een krediet voor beschikbaar heeft gesteld, ook is op maandagavond een info avond voor omwonenden over de ontwikkeling van het zorgcentrum. Een presentatie, maquettes en vragen en adviezen van de omwonenden zijn van harte welkom. De initiatiefgroep kan weer verder met het uitwerken van de plannen.
Ook is er deze week een vergadering van het algemeen bestuur van de DCMR (Milieudienst Rijnmond). Als participant hebben wij zitting in dit bestuur. De DCMR is volop in beweging. De organisatie wordt aangepast en er staat een verhuizing op stapel!
Ik overleg met mijn collega wethouders verkeer en vervoer van Voorne Putten over de onderwerpen die in onze regio op dit gebied aan de orde zijn. De nieuwe noord-zuid verbinding, het openbaar vervoer en de N57 zijn terugkerende onderwerpen op deze agenda.

BETUWEROUTE

In deze sinterklaasweek is een extra bijeenkomst met de raad in het kader van de bestuurskrachtmeting. Hier wordt met elkaar gesproken over het opgavenprofiel. Het is moeilijk om hier objectief naar te kijken en politieke gevoelens uit te schakelen. Duidelijk is in ieder geval dat het hoge tempo waarin dit onderzoek gepleegd wordt moeilijk bij te benen is.

Ook heb ik deze week overleg met de projectorganisatie Betuweroute. Wanneer de Betuweroute geopend is, wordt deze organisatie opgeheven. Het is belangrijk dat taken goed overgedragen worden en dat wij weten wie dan ons aanspreekpunt is. Ook bereiden wij een aantal bewonersavonden voor. Deze zijn in december en maart.
Op vrijdag installeren wij onze nieuwe (waarnemend) burgemeester. Het is een bijzonder moment wanneer ik hem de ambtsketen mag omhangen.

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2006 AAN DE LEDEN