WONINGBOUW OP WILGETUINEN

De agenda is overvol deze week en op maandag start ik dan ook al om 07.30 uur met mijn eerste afspraak. Het is een bijzondere week. De laatste week dat mevrouw de Sutter burgemeester is. Bovendien ben ik een hele dag op pad geweest om voorbeeld projecten te bekijken voor de woningbouw op “De Wilgentuinen”. Met alle betrokkenen bekijken we een aantal voorbeelden. Het is leuk om eens zo eens rond te kijken en ideeën op te doen voor de bouw op een uniek plekje in Rozenburg. Op donderdag is de commissie vergadering waarin de onderwerpen van mijn portefeuille besproken worden. De kinderboerderij en de gescheiden inzameling van oud papier zijn twee onderwerpen die op de agenda staan.
’s Middags hebben we de Kalishoek geopend. Een feestelijke bijeenkomst ter ere van de opening van de eerste afronding van de realisatie van een gebouw binnen de stedelijke vernieuwingsopgave.

NIEUWE BURGEMEESTER

De heer ir. J.W.J. Wolf (PvdA ) is benoemd tot waarnemend burgemeester in de gemeente Rozenburg. Hij neemt op 1 december deze functie over van burgemeester mevrouw M.J. de Sutter-Besters die met ingang van die datum met pensioen gaat.
Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de gemeente Rozenburg op dit moment haar bestuurskracht onderzoeken. Op basis van dit onderzoek zullen conclusies worden getrokken. Daarom heeft minister Remkes besloten de vacature vooralsnog niet open te stellen.

In verband met de continuïteit van bestuur heeft de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en de wethouders van de gemeente Rozenburg, besloten een waarnemend burgemeester in Rozenburg aan te stellen.
Op 15 november jl. is de heer Wolf door de Commissaris van de Koningin voorgesteld aan de fractievoorzitters en de wethouders van de gemeente Rozenburg.
Na diepgaande besprekingen is door fractievoorzitters en wethouders besloten unaniem akkoord te gaan met de kandidatuur van de heer Wolf. Vanaf 1 december zal de heer Wolf in Rozenburg als waarnemend burgemeester aan de slag gaan.

De heer Wolf is sinds 2001 waarnemend burgemeester in de gemeente Bleiswijk. Deze gemeente fuseert op 1 januari 2007 met de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. In de maand december combineert de heer Wolf het waarnemerschap in beide gemeenten.
Sinds 2001 maakt de heer Wolf deel uit van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam.
De heer Wolf was waarnemend burgemeester van 2000 tot 2001 in Zevenhuizen-Moerkapelle. Van 1995 tot 1999 maakte de heer Wolf deel uit van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

DIVERSEN

Met de directies van basisscholen “De Rank” en “De Rozenhorst” praat ik over de verkeerssituatie in de Jan van Goyenstraat. Wij bespreken een aantal alternatieven om de verkeerssituatie te verbeteren. De alternatieven worden uitgewerkt en in januari verder besproken.
Ook overleg ik (weer) over het groen. We bespreken de mogelijkheden voor 2007 met betrekking tot het groenstructuurplan. Nu er een besluit over de begroting is genomen weten wij hoeveel geld er beschikbaar is en kunnen er projecten aangewezen worden. We bespreken ook de manier waarop er gecommuniceerd moet worden met omwonenden van uit te voeren projecten.
Ook heb ik deze week samen met wethouder Siemen Schutte overleg met de seniorenraad. Tal van onderwerpen worden besproken. Nuttig om eens te kijken hoe deze adviesraad tegen een aantal zaken aankijkt.  Op donderdag geven wij samen een voorlichting aan twee groepen van het basisonderwijs over zwerfafval. Een leuke aanzet voor onze (zwerf)afvalactiviteiten in 2007!

BEGROTINGSRAAD

De week na de begrotingsraad is er weer ruimte voor het gebruikelijk overleg. Zo praat ik in een informeel overleg met Irado over het inzamelen van het afval, onze plannen voor acties op het gebied van zwerfafval en ondergrondse afvalinzameling. Hier is in de begrotingsraad een motie over aangenomen waarvan ik de mogelijkheden bekijk om deze uit te voeren.
Deze week is ook weer overleg over de bestuurskrachtmeting. Dit tijdopslurpende onderzoek ten koste van allerlei andere zaken moet weer een stap verder gebracht worden. Ambtenaren, raad en college hebben het er vreselijk druk mee. Hopelijk leveren de aanbevelingen goede verbeterpunten voor onze organisatie op, zodat het niet voor niets is geweest!

WIJKBEZOEKEN

Eindelijk was het zover! Op 4 en 11 november hebben we de eerste wijkbezoeken afgelegd. Met een groep raadsleden en collegeleden, een aantal ambtenaren, een afvaardiging van Klus en werk, het gehandicaptenplatvorm, de politie, een wijkvereniging en Ressort wonen zijn we door de wijken gegaan. Onderweg stond een vertegenwoordiging van de wijkvereniging en een aantal bewoners met aanmerkingen over  hun woonomgeving.
Dat is nou net wat wij willen, van de bewoners horen wat beter kan en dan ook daadwerkelijk verbeteren! We hadden prachtig weer, koffie, thee en lunch waren prima verzorgd en op 11 november verschafte basisschool “De regenboog” ons een uitvalsbasis. Natuurlijk kan het altijd beter, maar het was een goede start van jaarlijks terugkerende wijkbezoeken.