BESTEMMINGSPLAN MAASSTRAAT, etc.

De commissies draaien alweer voor de tweede keer na de zomer. In de commissies worden door raadsleden en duo-raadsleden de voorstellen besproken die in de raadsvergadering besloten moeten worden.
Op drie van de vier avonden werden onderwerpen besproken die met mijn portefeuille te maken hebben. Zo werd er gesproken over het bestemmingsplan voor de Maasstraat waar woningen gebouwd gaan worden en over het beeldkwaliteitplan voor “De Dalen”. Ook hebben we de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen CDA, CU en Gemeentebelangen verder uitgewerkt.
Op donderdagavond kwam er een voorstel in de commissie om een projectorganisatie op te bouwen om de voorbereidingen te treffen voor de woningbouw op een aantal locaties, zoals de Boulevard en de hoek Nachtegaallaan. Deze week had ik ook veel burgers op bezoek. Ieder met een eigen onderwerp en verhaal, altijd weer interessant en leerzaam!! 

INTENTIE-OVEREENKOMST

Week 23Natuurlijk waren er deze week de terugkerende besprekingen over bijna alle onderwerpen in mijn portefeuille. Verheugend is het dat, zoals het zich nu laat aanzien, in het najaar het baggeren eindelijk weer kan beginnen. Na 4 jaar stilstand kan de kwaliteit van de singels gelukkig weer verbeterd worden, fijn voor de omwonenden en de vissers!!
Bijzonder was deze week de ondertekening door de initiatiefnemers van een overkomst om het zorgcentrum te gaan realiseren. In de raadszaal van het gemeentehuis was een feestelijke bijeenkomst. Vol spanning wachten we op de vervolgstappen! Op donderdag was de vergadering van de raad waarin besloten is om te starten met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan openbare ruimte en de aanleg van het fietspad op de Meeuwensingel. Twee uitstekende besluiten voor alle Rozenburgers!
Zaterdag was de vrijwilligersdag waarop de vrijwilliger van het jaar werd gekozen. Dhr. Bouter van de stichting “gered gereedschap” was dit jaar de gelukkige. Alle verenigingen konden zich presenteren en ondanks dat het ’s ochtends regende, was het een gezellige dag!

GELUIDSOVERLAST

Deze week kreeg ik de werkgroep Decibel op bezoek. Ik wilde eens met ze van gedachten wisselen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de geluidsoverlast van de brug. Het was een geanimeerd gesprek. Zeer betrokken en inmiddels ook bijzonder deskundig op het gebied van geluid!
Deze week kreeg ook een langlopende zaak eindelijk zijn beslag. Samen met collega Siemen Schutte mocht ik de dierenbescherming de sleutel overhandigen van hun nieuwe onderkomen. Onder het toeziend oog van bestuursleden van de dierenbescherming en een afvaardiging van Ressort wonen (wordt het dan ook goed wonen voor dieren in Rozenburg!?) overhandigden wij een enorm hondenbot met een geel/rode strik waar de sleutel aanzat. Ik wens de dierenbescherming heel veel succes!!

HAVENBEDRIJF

Deze week heb ik een bestuurlijk overleg gehad met het Havenbedrijf. Alle aspecten die van gezamenlijk zijn (of die wij van gezamenlijk belang vinden) komen aan de orde.
Met de projectleider had ik een gesprek over het ISV project “De Dalen”. De sloop van de flats aan de Eikenlaan gaat binnenkort van start. Het is een spannend moment. Hoe zal de wijk eruit zien wanneer deze klaar is?
Ik had een gesprek met het bestuur van de volkstuinvereniging Eurohof over de hele gang van zaken met betrekking tot de verplaatsing van de vereniging. Ook bracht ik een bezoek aan de Grontmij, die voor ons veel werkzaamheden verrichten in het kader van het woningbouwproject “de Wilgentuinen” en dus ook de verplaatsing van de volkstuinen coördineert.
Op vrijdag brachten we met een grote afvaardiging een werkbezoek aan Ressort wonen. We kregen een rondleiding in de Dalen en er was veel tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over dit project.