VOORBEREIDING COMMISSIES

Deze week zijn er commissies. De raadsleden vergaderen dan over de voorstellen die in de raad besloten moeten worden. Mijn commissie is op woensdag. Deze maand staat het beeldkwaliteitplan openbare ruimte op de agenda. Hiermee kan de raad precies aangeven hoe “netjes” het er buiten moet uitzien. Voor verschillende gebieden, zoals centrum, wijken en parken, kan je je een ander soort beeld voorstellen. Dit willen we gaan vastleggen, dan weet iedereen, bijvoorbeeld burgers, gemeente en aannemers, waar hij aan toe is.
Er is inmiddels een onderzoek gehouden naar de woningmarkt in  Rozenburg. Hierover heb ik een presentatie gekregen. Dit onderzoek wordt nu afgerond met een laatste stuk tekst en daarna besproken in de commissie. Het rapport geeft een goed beeld van de mogelijkheden in Rozenburg.
Op donderdag was ik aanwezig bij een overleg met de medewerkers van de plantsoenendienst. Nuttig en leerzaam om eens met elkaar van gedachten te wisselen over alle aspecten van het groen!!

DIVERSEN

Deze week is iedereen weer zo´n beetje van vakantie terug. We zitten onmiddellijk weer midden in het overleg. Op maandag neem ik alle onderdelen van mijn portefeuille door. Er is overleg over groen en milieu. Zo zou ik graag meer papier gescheiden willen inzamelen dan op dit moment het geval is. We onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn en het zou geweldig zijn wanneer we dit jaar de raad daar nog een voorstel voor zouden kunnen doen!
De landtong staat deze week ook op de agenda. Waren we vroeger voorzitter van de stuurgroep, nu is dat helaas niet meer zo. Het havenbedrijf heeft het voorzitterschap overgenomen. Toch moeten we er heel alert op blijven dat de landtong eruit komt te zien zoals wij dat willen. Het is uiteindelijk een uniek gebied!

JEUGDLAND

En inderdaad op maandag wordt Jeugdland overspoeld door regen. Gelukkig wordt het in de loop van de middag droog en mogen we ook de rest van de week niet mopperen. Het is weer een enorm leuk spektakel geweest voor 420 kinderen en onder begeleiding van totaal zo´n 200 vrijwilligers. Wat is het toch een geweldig gezicht om op de slotdag al die kinderen en hun begeleiders te zien hossen en springen bij de eindpresentatie!
Ook voor de politiek was nog ruimte. Een vroege vergadering van het college van burgemeester en wethouders op dinsdagochtend, een overleg over de commissie vergadering van augustus en een jubileum van een ambtenaar. Het was me een weekje wel!!

VOLKSHUISVESTING

Met de woningstichting heb ik overleg over allerlei zaken met betrekking tot volkshuisvesting. Er speelt veel in Rozenburg. De bouw van “de Blencken” en “de Kalishoek” is in volle gang en nieuwe plannen zijn er ook alweer. Op dinsdag is er weer een vergadering van het college.
Speciale aandacht is er deze week voor het groen. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen om de achterstand in het onderhoud van het groen weg te werken. Deze ideeën moeten verwerkt worden in de begroting voor 2007. Veel tijd besteed ik deze week aan de voorbereiding voor Jeugdland. Een overweldigend aantal vrijwilligers heeft zich dit jaar opgegeven. Het moet dus allemaal weer een succes worden. De enige onzekere factor is het weer,……………..