DIERENBESCHERMING

De eerste weken na mijn vakantie is er nog weinig te beleven in bestuurlijk Nederland. Iedereen is nog op vakantie of moet nog op vakantie gaan. De rust geeft ruimte om mijn post en mail af te handelen die in de vakantie binnen is gekomen. Toch zijn er ook een paar gesprekken. Ik heb overleg met de dierenbescherming over de huur van een garage naast hun huidige onderkomen. Dit zou ze een prachtige mogelijkheid geven om meer ruimte te krijgen voor het belangrijke werk dat de dierenbescherming doet!

VAKANTIE !

(weken 14-15, 17 juli – 30 juli 2006)

“GROEN”KLACHTEN

In deze laatste week voor mijn vakantie worden nog een klein aantal onderwerpen ambtelijk besproken. Ik ontvang ook nog een aantal inwoners met klachten over het groen. Ook heb ik overleg over de voorlichting en communicatie van de gemeente. Hier kan veel in verbeterd worden en het leek mij goed om dit onderwerp als “uitbrander” voor mijn vakantie te bespreken.

WILGETUINEN

Het is volop zomer met tropische temperaturen. Aan het aantal vergaderingen is duidelijk te merken dat iedereen zich opmaakt voor het zomerreces, de laatste afspraken worden afgewerkt. Zo was er een stuurgroep vergadering van het project “de Wilgentuinen”.
Met bewoners uit de omgeving van het tankstation aan de Tienmorgenseweg was er een overleg over de oplossingen voor de geuroverlast. Nog voor de zomer is er een geuronderzoek, dat op innovatieve wijze tot stand komt. Er worden diverse geurkastjes geplaatst die allerlei informatie verzamelen en de bewoners houden via internet een logboek bij met meldingen. Na de zomer komt er een rapport uit met de bevindingen!