Rozenburgse burgemeester met pensioen

Rozenburgse burgemeester gaat per 1 december 2006 met pensioen Rozenburg (30 oktober 2006) – Burgemeester M.J. de Sutter-Besters gaat met ingang van 1 december 2006 met pensioen. Zij is ruim 9 jaar als burgemeester van Rozenburg werkzaam geweest. Mevrouw De Sutter is nu 64 jaar en bereikt in november de pensioengerechtigde leeftijd. Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken is aan mevrouw De Sutter op 7 juli 2006 eervol ontslag verleend met dank voor de door haar als burgemeester bewezen diensten. Met ingang van 1 december 2006 zal er door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, een waarnemend burgemeester benoemd worden.

Open als PDF

VERKEER EN VERVOER

Op woensdag was er een overleg met de wethouders verkeer en vervoer van Voorne-Putten-Rozenburg over gemeente overstijgende problemen op het gebied van verkeer en vervoer. Ook was er een gesprek met de stadsregio over de woningbouwopgave van Rozenburg. Er zijn afspraken met de stadregio over het aantal woningen dat wij moeten realiseren in de komende jaren. Het is ook voor Rozenburg belangrijk dat er woningbouw komt. De woningvoorraad is behoorlijk scheef gegroeid en om jong en oud in Rozenburg een woontoekomst te bieden is woningbouw belangrijk.
Aan het eind van de week heb ik een interview gegeven voor het nieuwsblad van Rom Rijnmond over de maatregelen aan de Calandbrug.

VERKEERSBRIGADIERS

Op dinsdag heeft het college met directie van Ressort wonen overlegd. De bestuurlijke contacten zijn hiermee weer hersteld en op korte termijn is er verder overleg om een aantal zaken uit het verleden op te lossen.
Deze week was ook overleg met de coördinator van de verkeersbrigadiers. Ik ben er geen voorstander van om kinderen op de Laan van Nieuw Blankenburg als verkeersbrigadier te laten functioneren. We proberen eerst een andere oplossing te vinden voor het probleem van het tekort aan vrijwilligers door meer vrijwilligers erbij te betrekken.
In de raadsvergadering van deze week namen we weer een stapje in het kader van de bestemmingsplanwijziging op weg naar de bouw van woningen op het huidige volkstuincomplex.
Op vrijdag was er bij de DCMR (milieuwdienst Rijnmond) een vergadering van het algemeen bestuur waar ik bij aanwezig was.

GROENE WEEK

In deze weken is er veel overleg over het groen in Rozenburg. We zoeken naar manieren om het groen zo te onderhouden dat de inwoners tevreden zijn over hun omgeving. Hierover wordt in het najaar ook in de commissie gesproken. In deze “groene week” vierden wij heel toepasselijk het 25 jarig ambtsjubileum van één van onze hoveniers.
Op zaterdag was ik aanwezig bij de zomershow van Excelsior in de sporthal. Door de inzet van vele vrijwilligers werd een fantastische show neergezet! Complimenten!

Overhandiging plattegronden knelgroen aan wethouder Lenneke van der Meer

GBR OVERHANDIGT OVERZICHT KNÈL-GROEN AAN WETHOUDER VAN DER MEER
5 juni 2006

Voorafgaand aan de commissie VROMVV van woensdag 31 mei jl. hebben commissieleden Joop den Boer en Wim van Hulten van Gemeentebelangen Rozenburg (GBR) een overzicht van klachten over het openbaar groen in Rozenburg overhandigd aan wethouder Lenneke van der Meer. Voor alle commissieleden en de publieke tribune was een uitgewerkt overzicht van alle klachten beschikbaar.

Alle reacties zijn gemarkeerd op twee grote plattegronden van Rozenburg.
Wethouder en ambtenaren kunnen er direct mee aan de slag.

RONDLEIDING STADHUIS

Deze week is er een rondleiding geweest in het gemeentehuis voor basisschoolleerlingen van groep 7. We hadden een “legertje” gidsen, bestaande uit raadsleden. Deze rondleiding was een proef om te kijken of het aansloeg bij de kinderen. Het was zeker een succes en het is de bedoeling om alle basisscholen deze rondleiding aan te bieden.
Ook was er deze week een gesprek met de provincie over de pont. Op 1 januari loopt het contract met de huidige rederij af. Met de provincie hebben wij afgesproken dat er geen bijdrage meer betaald hoeft te worden voor de pont. Ook hebben wij speciale aandacht gevraagd voor de positie van het personeel, uiteindelijk zou er een nieuwe werkgever voor deze mensen kunnen komen en dus een andere situatie!

KRAAM GEMEENTEBELANGEN ROZENBURG OP 3 JUNI A.S.

Thema: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Ook in juni kunt u weer terecht bij de gele kraam van GBR. Op zaterdag 3 juni staan wij van 10.00 tot 15.00 uur bij Albert Heijn. Ons thema is: de Wmo in Rozenburg.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zal op 1 januari 2007 van kracht worden.
Een belangrijke taak is weggelegd voor de gemeente Rozenburg. Allerlei voorzieningen op het gebied van welzijn en gezondheid werden al door of via de gemeente geregeld. Per 1 januari 2007 moeten er diverse taken aan worden toegevoegd zoals de verzorging van de huishoudelijke hulpverlening.
Momenteel wordt door de gemeente Rozenburg volop gewerkt aan invoering en u heeft de gelegenheid om met de gemeente mee te denken bij diverse bijeenkomsten.
Ook bij het team van Gemeentebelangen Rozenburg bent u van harte welkom met uw vragen. Komt u a.s. zaterdag 3 juni met uw opmerkingen en vragen langs bij onze kraam. Lukt het u niet om langs te komen, ook per e-mail zijn wij bereikbaar voor uw opmerkingen: [email protected] , maar een briefje naar onze secretaris Johan de Groot mag natuurlijk ook: GBR fractiesecretariaat, Frambozendreef 4, 3181 PL  Rozenburg.

Dus: kom op 3 juni naar de GBR kraam tussen 10.00 en 15.00 uur op het Raadhuisplein bij Albert Heijn voor al uw vragen op het gebied van de Wmo.