KONINGINNEDAG

Op zaterdag 29 april was ik aanwezig op de viering van Koninginnedag. De dag startte met een bijeenkomst van alle gedecoreerden in het gemeentehuis en het bijwonen van de opening van alle activiteiten. Natuurlijk ben ik ’s middags nog even terug gegaan om nog eens op mijn gemak rond te kijken. Ondanks het kille weer kreeg ik weer een warm gevoel van alle vrijwilligers die op deze dag weer hun steentje bijdragen aan dit oer-Hollandse oranje feest!

Vanaf maandag 1 mei genoot ik van een klein weekje vakantie!

BOUWEN EN BLOEMBAKKEN

Iedere maandag start ik de nieuwe werkweek met een zo genaamd stafoverleg (en dat heeft niets met Sinterklaas te maken). Zo ook afgelopen maandag. In dit overleg komen in principe alle onderwerpen aan de orde die spelen in de gemeente en waar ik mee te maken heb. Ook alle woningbouw plannen die er zijn worden hier besproken. Het is de bedoeling om na de zomervakantie een overzicht in de commissie te bespreken waar alle plannen in staan en toegelicht worden, zodat de commissie hierop kan reageren.

Deze week ben ik naar de gemeentewerf, de kinderboerderij en de begraafplaats geweest om daar eens met de medewerkers van gedachten te wisselen.

Naar aanleiding van veel opmerkingen van burgers verdwijnt er op de parkeerplaats naast het gemeentehuis één van de twee gereserveerde parkeerplaatsen. De gereserveerde plaats die overblijft, zal speciaal voor de burgemeester zijn. Een andere wens van vele burgers zal ook in vervulling gaan, omdat vanaf half mei alle bloembakken in Rozenburg met eenjarige ingeplant worden, zodat er eindelijk weer wat kleur in ons dorp komt!

Tot slot van deze week ben ik aanwezig geweest bij de uitreiking van vijf koninklijke onderscheidingen en twee erepenningen van de gemeente Rozenburg. Een feestelijke manier om deze week mee te besluiten!

EEN FRISSE START!

Op 13 april zijn de drie nieuwe wethouders in de raadsvergadering geïnstalleerd. Dit was precies op donderdag voor Goede Vrijdag. Hoewel wij daarna dus direct het paasweekend in gingen heb ik dit lange weekend benut om mijn kantoor in te richten. Alle dossiers heb ik bekeken en opgeruimd. Mijn nieuwe collega’s bleken dezelfde ideeën te hebben en na Pasen waren we dus geheel ingericht en klaar voor de start.

Een eerste week in een nieuwe baan is altijd druk, maar als je zo vol plannen zit dan wil je helemaal snel aan de slag. Na een uitgebreide rondleiding door het gemeentehuis ben ik dan ook snel gestart met alle werkzaamheden, zoals het beoordelen en aftekenen van de eerste voorstellen. Aan het eind van de dinsdagmiddag hadden wij als nieuwe wethouders de medewerkers van de gemeente uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de kantine om nader kennis te maken.

Ook was er deze week een collegevergadering waar de eerste symbolische palen werden geslagen voor deze periode. Eén van de hoogste prioriteiten in mijn portefeuille is de woningbouw, dus is het logisch dat ik mij in een verkennend gesprek met ambtenaren op woensdagmiddag vooral hierover heb laten informeren en van gedachten gewisseld over hoe we de zaken gaan aanpakken. Ook heb ik deze week een overdrachtsgesprek met mijn voorganger gehad. Uiteraard kwamen hier alle onderwerpen die in mijn portefeuille zitten weer aan de orde. Daarna was er een informeel gesprek met de directeur van de woningstichting.

Tussen alle bedrijven door heb ik natuurlijk ook andere zaken gedaan, alle inwoners van Rozenburg die mij persoonlijk benaderd hebben met uiteenlopende zaken krijgen allemaal een reactie. Al met al een prima week! We zijn op weg! Tot de volgende week!