VAN DE ONDERHANDELINGSTAFEL

Gemeentebelangen Rozenburg (GBR) is afgelopen donderdag 9 maart begonnen met het voeren van gesprekken met alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad om te komen tot een coalitie. Gemeentebelangen wil voortvarend onderhandelen om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan met een nieuwe coalitie.

De bijeenkomsten gaan over een aantal uitgangspunten van GBR zoals woningbouw, het multifunctioneel centrum, woonomgeving, contacten met burgers en het zorgcentrum.

Wij houden u via de Schakel op de hoogte van de voortgang van de gesprekken en u kunt voor eventuele vragen altijd contact opnemen met ondergetekende. De gesprekken vinden plaats in het gemeentehuis en zijn niet geheim. Er is geen openbare bespreking gepland omdat in het verleden is gebleken dat er in deze bijeenkomsten niet serieus onderhandeld werd, maar het slechts het uiteenzetten van de eigen standpunten was. Om de snelheid van collegevorming te bespoedigen, is voor deze opzet gekozen.

Uit de eerste besprekingen is gebleken dat op basis van de programma’s in combinatie met de verkiezingsuitslag en de gevoerde gesprekken verder gesproken wordt met de Christen Unie, het CDA en De Partij van de Arbeid.

Deze gesprekken vinden deze week plaats. Wij houden u op de hoogte.

Voor meer informatie:
Lenneke van der Meer, lijsttrekker Gemeentebelangen, 06-24609353.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *