GROENE EN RODE PAALTJES HONDENLOSLOOPGEBIEDEN

Op maandag 27 februari jongstleden zijn, onder het toeziend oog van enkele blije viervoeters, de paaltjes ten behoeve van de Rozenburgse hondenloslooproute in de grond geslagen. Paaltjes met een groene afbeelding en een pijl geven de loslooproute aan. De rode afbeeldingen geven het einde van het gebied aan.

hondenHet randpark tussen de Volgerweg en de Vinkseweg zal van 1 maart tot 1 november 2006  als proeflosloopgebied gelden. Na evaluatie zal blijken of meerdere locaties in Rozenburg als hondenlosloopgebied kunnen worden ingericht.Aan het einde van de proefperiode zal er een evaluatie gehouden worden waarbij u gevraagd wordt naar uw ervaring. Hebt u tussentijds een opmerking en/of een klacht dan kunt u deze melden bij de servicebalie van de gemeente Rozenburg (telefoon: 0181-488801). De klachten en/of opmerkingen die binnenkomen worden meegenomen met de evaluatie in oktober 2006, welke door de commissie VROMVV/P&O zal worden behandeld. Bij “echte misstanden” wordt natuurlijk eerder ingegrepen. (Foto: Mw. P. Blok)

Zie ook: proef losloopgebieden gestart.