Ledenvergadering GBR stelt programma en lijst vast

Op de drukbezochte ledenvergadering hebben de leden van Gemeentebelangen Rozenburg het verkiezingsprogramma 2006-2010, “met Rozenburgers, voor Rozenburg”, vastgesteld en werd Lenneke van der Meer gekozen tot lijsttrekker. De lijst wordt aangevuld met de huidige raads- en duoraadsleden Paméla Blok (2), Marjon McElligott (4) en Wim van Hulten (8). Opvallende nieuwkomers op de kandidatenlijst zijn oud-gemeenteambtenaar Johan de Groot (3), Joop den Boer (5) en Rob Mallems (9). De overige top-10 plaatsen worden ingenomen door Jan Fit (6), Peter Geluk (7) en Kyra Klos (10).
 
Dat het opstellen van het verkiezingsprogramma, door een brede commissie, zijn vruchten heeft afgeworpen werd duidelijk op de ledenvergadering van afgelopen woensdag.
Bouwen en verbetering van de woon- en leefomgeving, de speerpunten van het programma, werden dan ook door de leden volledig ondersteund en waar nodig aangevuld.
In de gevoerde discussies werd duidelijk dat het verlangen naar een daadkrachtig beleid met bestuurders die bereid zijn tussentijds verantwoording af te leggen groot is.
Het programma kunt u inzien op onze website www.GBRozenburg.nl.
 
Gemeentebelangen Rozenburg is klaar voor een nieuwe periode in de lokale politiek en wij zijn de afgelopen vier jaar zeer kritisch geweest ten aanzien van het gevoerde (coalitie-)beleid. Ook hebben wij dit samen met u tegen het licht gehouden. Bij de kraam van Gemeentebelangen op het Raadhuisplein hebben wij goed geluisterd naar de mening van de inwoners van Rozenburg.
Die mening is door ons vertaald naar het verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar.
De conclusie is dat het beter kán en beter móet. Onze verkiezingsleus is:

Rozenburg verdient béter, stem GBR!