GBR MORDICUS TEGEN BOUW OP VOLKSTUINCOMPLEX

Samenwerkingsovereenkomst voor op locatie Volkstuinen Zanddijk,en locatie Sporthal een feit.

GBR MORDICUS TEGEN BOUW OP VOLKSTUINCOMPLEX
De Schakel, 23 september 2005
C.M v/dE.

Hoewel de publieke tribune voldoende belangstelling toonde, viel een ding op: geen massaal protest van de Zanddijkbewoners die straks toch 54 woningen zullen zien verrijzen op het volkstuincomplex tegenover hun huis. De gemeenteraad besprak de samenwerkingsovereenkomst met ABB Ontwikkeling B.V. en de gemeente Rozenburg.

Lenneke van der Meer van Gemeentebelangen zei het vreemd te vinden dat er maar een projectontwikkelaar bij betrokken is, ”voor iedere paperclip worden 3 offertes aangevraagd.” Ze dacht dat de locatie Koninginnelaan ook een mooie compensatie geweest zou zijn. De gekozen locatie vergt volgens van der Meer wel opoffering van het openbaar groen. Ze is mordicus tegen bouw op het volkstuincomplex en herinnert nog maar eens aan het miljoen om de bouw van Rozenstede af te blazen. Voor de verhuizing van het complex is 600.000 euro uitgetrokken. Er is wel diep in de buidel getast. “De zwembadlocatie willen wij best opofferen voor bouw, maar dan van een M.F.C.”
En: “U hebt betrokkenen toch wel geïnformeerd? Met dit project regeert u over uw eigen periode heen” en voegde het advies toe: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Bert van der Vecht, Nieuwe democraten zegt dat er voor bepaalde groepen gebouwd zal moeten worden. “Inbreien noemen ze dat. Rozenburg heeft een woningimpuls nodig. Bouwen waar je de minste weerstand hebt.” Hij zei te hopen in de commissie uitgebreid van gedachten te kunnen wisselen.

Arie Mol, PvdA, zei dat hij in de commissie goed naar de heer Steinebach van VTV Eurohof geluisterd had. Deze zag het belang van bouwen, maar kwam op voor de vereniging. “Als je ergens wilt bouwen, is niet iedereen het erover eens.” Dat is de mening van Bert Groenewegen, VVD. Het gaat in wezen om het bouwen op de volkstuinen. De rest hangt af van de invulling van Rozenburg.” Siemen Schutte van de Christenunie zegt dat er twee keer uitvoerig over gesproken is in de commissie. Hij is er voorstander van, de opbrengst te reserveren. De Grontmij heeft er naar gekeken en een hogere opbrengst zit er niet in.

Joop van leeuwen, CDA, vindt dat de netto opbrengst helder moet zijn. “Een M.F.C. zal € 8 miljoen gaan kosten.” Ook hij vond de locatie Oost daarvoor geen optie maar zei wél voorstander te zijn van de locatie Zwembad. Wethouder Rien Olijve werpt de opmerkingen van Lenneke van der Meer, verre van zich. Het volkstuincomplex was al jaren geleden bestemd als bouwlocatie. De schooltuintjes staan niet ter discussie. “Wat mij betreft, zal het zwembad niet dichtgaan voor er uitsluitsel is. Regeren over de periode heen. Zo kun je het zien, regeren is ook vooruitzien.

Informatie naar de mensen toe, zal ook gebeuren. Vanaf het begin heb ik contact gehad met de volkstuinvereniging. Volgens Joop van Leeuwen zal een M.F.C. niet lukken. Ik ben ervan overtuigd dat een M.F.C. wél zal lukken. Wethouder Olijve zei dat hij een belofte had gedaan over het reserveren van gelden. “Het zat er niet in.” Hij gaf wel een positief advies over het amendement van de Christenunie over een bestemmingsreserve.

Lenneke van der Meer, ontstemd over het uitblijven van antwoorden op haar vragen, herhaalde: waarom 1 projectontwikkelaar voor 3 projecten. Ze wilde weten hoe de bodemgesteldheid is en ze vond de inspraak van bewoners volstrekt onvoldoende. Ze zei niet tegen schadeloosstelling van de volkstuinen te zijn. En, bouwen op de Boulevard is nog steeds mogelijk. Joop van leeuwen blijft bezwaren houden. Op verzoek van Lenneke van der Meer herhaalt de wethouder het standpunt van de commissie VROM over 1 projectontwikkelaar voor drie bouwprojecten.
Eén plan is niet doorgegaan en er is met ABB gesproken over andere bouwlocaties. Van compensatie
spreekt de wethouder niet, wel over “overeenkomst.” Tenslotte verklaart de wethouder dat gebruikers van sporthal en zwembad daarvan gebruik maken tot er een nieuw sporthal/zwembad is. Het voorstel werd aangenomen, CDA en GBR waren tegen. De raad steunde unaniem het amendement van de Christenunie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.