OVERHAASTE BESLUITVORMING OVER BOUWLOCATIES VOLKSTUINEN, SPORTHAL EN ZWEMBAD

Gemeentebelangen Rozenburg, 24 mei 2005

In de vergadering van de commissie VROMVV van woensdag 25 mei aanstaande wordt een samenwerkings-
overeenkomst tussen de gemeente Rozenburg en projectontwikkelaar ABB behandeld. Het betreft hier de voorgenomen ontwikkeling van woningbouw op diverse locaties in Rozenburg. In de raadsvergadering van 16 juni 2005 moet hier een definitief besluit over worden genomen. De wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Olijve (N.D.), heeft in een interview met het Rotterdams Dagblad gezegd “ als de plannen niet doorgaan, zal ik me beraden op mijn positie” . Zijn politieke lot is dus verbonden aan het wel of niet doorgaan van dit project.

Volkstuinen(Zanddijk):
Op deze locatie is de bouw van ca. 56 woningen gepland. Vrijstaand, eengezinswoningen en twee-onder-een kap woningen. Met de opbrengst van de bouw wordt de verhuizing van de volkstuinders naar het voormalige 2e volkstuinencomplex achter de Kinderboerderij bekostigd. Geschatte kosten ca. € 600.000,=. De eventuele meeropbrengst van de woningbouwlocatie gaat in de spaarpot voor de bekostiging van een Multifunctioneel
Centrum.

Rozet (Laan van NieuwBlankenburg):
Hier zal een appartementencomplex voor ouderen gebouwd worden. Totaal ca. 52 koopwoningen.

Zwembad (Rivierenlaan):
Hier zullen diverse woningtypes gebouwd worden, de planning is totaal 114 woningen. 18 geschakelde twee-onder-
eenkappers, 26 rijwoningen, 10 patiobungalows en 60 appartementen.

Met de opbrengsten van deze drie bouwlocaties moet de bouw van het multifunctioneel centrum (MFC) aan het eind van de Laan van Nieuw Blankenburg bij sportpark “Oost” (geheel of gedeeltelijk) bekostigd worden. Geschat wordt dat er ca. € 3 miljoen in kas komt. De doorlooptijd van de diverse projecten wordt geschat op 7 jaar.

Informatievoorziening:
De informatievoorziening mag op zijn zachtst gezegd mager genoemd worden. Niet eerder is door het college duidelijk gemaakt dat de samenwerking tussen ABB en de gemeente Rozenburg voor al deze woningbouwlocaties exclusief zou zijn. Ondanks vragen van diverse partijen in de gemeenteraad werd ontwijkend geantwoord. De fractie van Gemeentebelangen heeft in de laatste raadsvergadering van 28 april 2005 de wethouder opnieuw gevraagd naar inzage in verslagen van besprekingen tussen Gemeente en ABB. Wethouder Olijve zou zoeken naar verslagen en nazien of er informatie voorhanden was………(?!). Een maand later blijkt dat er een totaal uitgewerkt rapport ligt dat ongetwijfeld een behoorlijke tijd aan voorbereiding heeft gekost.

Vraagtekens van GBR:
Waarom alleen met ABB onderhandelen? Waarom zo ontwijkend antwoorden over de besprekingen met ABB? Is 3 miljoen euro genoeg voor een MFC en zo nee, hoe kan dit MFC dan gerealiseerd worden? Waarom geen uitgebreid informatietraject voor omwonenden en betrokkenen? Waarom nu ineens zo snel besluitvorming afdwingen?

De rol van de inwoners:
Volkstuinen

Over de verhuizing van de volkstuinders is met het bestuur van de Volkstuinenvereniging overleg gepleegd. Hun instemming was voor woningbouw op deze locatie een voorwaarde. Een aanzienlijk pakket aan maatregelen zal de verhuizing naar de Zandweg moeten verzachten.

Omwonenden locaties
Wij hebben in de informatie aan de raad over deze plannen geen enkele aanwijzing gevonden dat er met omwonenden en betrokkenen gecommuniceerd is of gaat worden. De wijze van bespreking in commissie en raad (slechts 1 ronde en dan beslissen!) geeft ons geen goed gevoel over de mate waarin u als inwoner betrokken wordt bij deze projecten.

Inspraak:
Wilt u dus weten wat er gaat gebeuren in uw directe woonomgeving, informeert u zichzelf dan via de openbare vergaderingen van commissie en gemeenteraad. U heeft nog twee vergaderingen om uw mening te vormen en uw stem te laten horen: woensdag 25 mei (commissievergadering) en donderdag 16 juni (raadsvergadering), aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. De informatie is openbaar, u kunt de rapportage opvragen via de afdeling Voorlichting van het gemeentehuis, tel. 488800.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Gemeentebelangen Rozenburg: Lenneke van der Meer,
tel.215597, [email protected], Pamela Blok, tel.213055, [email protected] of fractiesecretaris Marjon McElligott, Meeuwensingel 43, (3181 SK), [email protected].