Nieuwe Leden

Gemeentebelangen Rozenburg is onlangs gestart met het opstellen van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Na een brief aan de leden van Gemeentebelangen, worden in de lokale krant “De Schakel” van 18 april via een advertentie de inwoners van Rozenburg opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.

Gemeentebelangen wil hiermee alle Rozenburgers een kans geven om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Gemeentebelangen wil hiermee aangeven dat politiek voor de burgers; door de burgers is. “Een nieuw elan in de lokale politiek is noodzakelijk” volgens fractievoorzitter Lenneke van der Meer. “Met deze advertentie maken wij een enthousiaste start voor een nieuwe periode”.

ADVERTENTIE

WETHOUDER DREIGT MET OPSTAPPEN

Rotterdamsdagblad, 7 april 2005

Als de gemeenteraad niet instemt met de verplaatsing van het volkstuinencomplex in Rozenburg en het multifunctio-
nele centrum (MFC) op losse schroeven komt te staan, zijn de dagen van het college geteld.
 
Dat zegt wethouder Rien Olijve (VROM). “Als de plannen niet doorgaan, zal ik me beraden op mijn positie. En ik denk dat dat geldt voor het hele college.”

Al vele jaren geleden werden de plannen voor een MFC gesmeed. In het centrum moeten het zwembad, de sporthal en zalencentrum de Nieuwe Schans een plek krijgen. De locatie voor het MFC is inmiddels bekend: het complex moet worden gebouwd aan de oostkant van het dorp, aan het einde van de Laan van Nieuw Blankenburg.

De exploitatiekosten van een afzonderlijk zwembad, sporthal en zalencentrum lopen nu de spuigaten uit, geeft Olijve als belangrijke reden voor de komst van een MFC. ,,Het zwembad is veertig jaar oud en ook de sporthal is aan vervanging toe. Als er geen gekke dingen gebeuren, kun je de Nieuwe Schans net in evenwicht houden.” Tweede punt is dat er woningen moeten worden gebouwd voor de eigen inwoners. “Om de daling van het inwoneraantal te stoppen,” legt Olijve uit. Het MFC is het vliegwiel van de woningbouw, stelt hij.

Zoals zo vaak gooien de financiën ook hier roet in het eten, zegt Olijve. De financiële positie van Rozenburg laat te wensen over, dat weet iedereen. Al vele jaren heeft de gemeente grote moeite om de begroting sluitend te krijgen. En de uitkering uit het gemeentefonds wordt ook steeds lager, verzucht de wethouder.

De enige manier om een MFC te kunnen bekostigen, is elders grond beschikbaar stellen om woningen op te bouwen en op die manier geld te genereren. Met dat doel moet het volkstuinencomplex worden verplaatst van de Zanddijk naar de Zandweg, vertelt Olijve. “We zijn nu aan het bekijken hoeveel en wat voor huizen daar kunnen komen. We hebben daar anderhalf hectare.”

De wethouder zegt nog geen zicht te hebben op de totale kosten van het project. Wel schat hij in dat de bouw van het MFC grotendeels kan worden betaald met de opbrengsten van de woningen op de plek waar nu de volkstuintjes zijn. De raad moet zich in juni uitspreken over de verplaatsing van dat complex. “Als de raad dit blijft afwijzen, zadelen ze de gemeente op met een gigantisch financieel en maatschappelijk probleem. Dan schieten ze in hun eigen achilleshiel.”

Het zal hoe dan ook nog jaren duren voor Rozenburg een MFC heeft. “Op z’n vroegst eind 2008 of in 2009. De procedures kosten jaren.”