NOODSCHOOL NIET NODIG!

20 maart 2005

De gemeenteraad discussieert op dit moment over een noodschool die op het Molenveld geplaatst zou moeten worden. In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over deze voorziening en uitleggen waarom Gemeentebelangen Rozenburg TEGEN de plaatsing van deze noodschool is.

Wat is de noodschool?

De noodschool is een gebouw dat voor vijf jaar op het Molenveld moet komen. Op bijgaande tekening kunt u zien waar het op het Molenveld komt en hoeveel ruimte het inneemt. Het is een gebouw van twee verdiepingen. Het is bedoeld als locatie waar de kinderen van de Rank (Jan van Goyenstraat en Maasstraat) en de kinderen van de Phoenix aan de Elzenlaan een onderkomen moeten krijgen. Totaal zijn dit zo’n 14 lokalen. De kosten voor het project “noodschool” bedragen € 653.000,- voor 5 jaar. Het geld hiervoor zou moeten komen uit het onderhoud voor schoolgebouwen.

Redenen voor de noodschool
De redenen die nu genoemd worden om te onderbouwen dat het wel noodzakelijk zou zijn, zijn de volgende:
·Het gebouw van de peuterspeelzaal aan de Gruttostraat voldoet niet aan de eisen die aan zo´n gebouw gesteld worden, deze kinderen gaan naar de Elzenlaan.
·De kosten van de Phoenix school aan de Elzenlaan zijn te hoog, door een te klein aantal leerlingen.
·Op de locatie van de Rank moet een nieuwe school komen voor het Protestants en Openbaar onderwijs, waar ook de kinderen van de Regenboogschool een onderkomen zouden moeten krijgen.
Gemeentebelangen vraagt zich af waarom de Elzenlaan niet geschikt zou zijn voor de Phoenix, maar wel voor de peuterzaal. Ook vraagt GBR zich af of deze uitgave wel financieel verantwoord is, zeker omdat er nog geen zicht is op de financiering van een totaal nieuwe school aan de Jan van Goyenstraat.
Bovendien weten de ouders van de kinderen van de Regenboogschool ook nog niet dat hun kinderen in de toekomst in het centrum naar school moeten.

De ouders van de kinderen op de Phoenix zijn volledig verrast door dit voorstel. Van communicatie door de gemeente is geen sprake geweest. Er is ijskoud meegedeeld dat de locatie moet sluiten wegens geldgebrek.
Gemeentebelangen vraagt zich af waarom er niet eerder en beter overleg met de ouders is geweest. Waarom is er niet met de ouders en de gemeenteraad gezocht naar een oplossing in de wijk Oost?

Het Molenveld is voor Gemeentebelangen onbespreekbaar als locatie.
Op 6 april 2004 is een voorstel van Gemeentebelangen aangenomen door de gemeenteraad, alleen de PvdA en de VVD steunen dit voorstel niet. In dit voorstel staat dat het Molenveld als bouwlocatie niet geschikt is.
De gemeenteraad was dus VOOR een onbebouwd Molenveld. Dat moet dan nu toch ook nog zo zijn?
Gemeentebelangen is van mening dat het Molenveld in geen geval bebouwd mag worden, ook niet tijdelijk. Bovendien maken wij ons grote zorgen over de verkeersveiligheid in de Jan van Goyenstraat met het brengen en halen van kinderen.

Bouwen om uit de kosten te komen.
Om de bouw van een nieuwe school op de plaats van de Rank te bekostigen moeten er woningen gebouwd worden. In het centrum, aan de Gruttostraat en de Elzenlaan.
De omwonenden van deze laatste twee locaties weten nog van niets. 

Gemeentebelangen vraagt zich af waarom de omwonenden niet van deze bouwplannen op de hoogte zijn gesteld.
Bovendien maken wij ons zorgen over het verdwijnen van de scholen uit de wijken. Alle kinderen op één locatie in het centrum en geen keuze meer om in hun eigen wijk naar school te gaan baart ons zorgen.

De noodschool is helemaal niet nodig!
* Eerst overleg met alle betrokkenen zoals de ouders, de school, de peuterspeelzaal, de –buitenschoolse-
   kinderopvang en gymvereniging Excelsior en inventarisatie van de wensen.
* Onderzoek naar de mogelijkheden tot renovatie van de bestaande schoolgebouwen.
* Of het opstellen van een totaalplan voor het bouwen van een nieuwe school in het centrum waarbij rekening
   gehouden wordt met de problematiek van de peuterspeelzaal. Binnen dit plan worden oplossingen geformuleerd
   voor de tijdelijke opvang van leerlingen.
* Daarna zouden dan alle overige betrokkenen hun nieuwe plek krijgen, al dan niet op de bestaande locaties of in
   de nieuwe centrumlocatie voor een school.

Dat is de volgorde die gehanteerd moet worden. Keer op keer neemt de wethouder acties die ertoe leiden dat er voor de raad geen keuzemogelijkheden meer zijn. Het uitgangspunt van de wethouder is een centrumschool voor het openbaar onderwijs geweest. Nu worden als argumenten achterstallig onderhoud en teruglopende leerlingenaantallen genoemd.
Het feit dat er niet is gecommuniceerd, geeft volgens Gemeentebelangen aan, dat de verantwoordelijke bestuurders van PvdA, Nieuwe Democraten en VVD onvoldoende hun taken hebben verricht.
Gemeentebelangen roept het college van burgemeester en wethouders op om zo spoedig mogelijk te starten met het traject, zoals het hierboven beschreven is, zodat de bouw van een noodschool op het Molenveld niet noodzakelijk is!.

Geen gesol met de Rozenburgse burgers
Eerst overleg met betrokkenen en al helemaal geen bebouwing op het Molenveld.

Woensdag (!) 23 maart 19.30 uur
Raadsvergadering waar o.a. de beslissing over de noodschool wordt genomen.
U kunt inspreken!

Informatie bij:
Lenneke (E.P.M.) van der Meer, Fractievoorzitter, Tel: 0181-215597, Email : [email protected]
Wim Koster, raadslid, Tel: 0181-21931
Pamela (P.Y.J.) Blok-van Werkhoven, raadslid, Tel: 0181-213055, Email : [email protected]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.