Antwoord College op vraag GBRozenburg over afschaffing Zalmsnip

Aan Gemeentebelangen Rozenburg

t.a.v. Mw J.W.M. McElligott-Wolters
Meeuwensingel 43
3181 SK Rozenburg

Geachte mevrouw Mcelligott-Wolters

In antwoord op Uw brief van 19 januari 2005 delen wij U mede, dat “De Zalmsnip” tot en met 2004 werd ontvangen via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De gemeente heeft door vaststelling van de belastingvorderingen op 11 november 2004 het artikel over de lokale kostenvermindering uit de vorderingen geschrapt zonder dit afhankelijk te stellen van de inwerkingtreding van de wet.

Samenvattend delen wij U mede, dat in de begroting 2005 de financiele middelen ontbreken om in 2005 de aanslag onroerende zaakbelastingen te verminderen met Euro 45,38.

Hoogachtend,

de secretaris,                     de burgemeester
W.A. va den Bosch (loco)     M.J. Sutter-Besters

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.