KRUL VOLHARDT IN PLAN NOODSCHOOL

Rotterdams Dagblad, 26 februari 2005

Onderwijswethouder Hannie Krul-Wouters weet niet van wijken. Zij volhardt in het plaatsen van een noodschool met veertien lokalen en een bescheiden gymlokaal op het Molenveld nabij het gemeentehuis. Maandag wuifde ze in de commissie welzijn alle bezwaren van VVD, CDA, GBR en de ChristenUnie op een bijna emotionele wijze weg.
Volgens Krul is er maar één oplossing mogelijk om de peuterspeelzaal -door stichtingsvoorzitter Bert van der Vecht aangeduid als ‘peuteronderwijs’- en de scholen De Rank en de Phoenix de komende vijf jaar op een adequate wijze te huisvesten en flat is in een 7 ton kostende noodvoorziening aan de Jan van Goyenstraat. De wethouder kreeg buitengewoon veel tegengas. VVD’er Leon Anink vroeg of er geen sprake was van ‘een te grote smet voor zo’n centraal punt’ in de gemeente. Hij drong tevens aan op een gedetailleerd onderzoek. Ook moet volgens de VVD’er duidelijk zijn of de veiligheid van de kinderen wel gewaarborgd kan worden als ze straks op het plein voor het gemeentehuis moeten spelen. Woordvoerder Van Hulten van Gemeentebelangen Rozenburg zag geen enkele noodzaak voor een noodschool op korte termijn en vond dat de peuterschool gewoon aan de Gruttostraat moet blijven. Het onderkomen daar zeil dan opgeknapt moeten worden.

Kosten
CDAer Schellenboom wilde al helemaal niet aan de oplossing van het college. Hij gaf aan flat de klassen van de Phoenix en De Rank volgend schooljaar in de dependance van De Rank aan de Maasstraat 4 zouden kunnen worden gehuisvest. De CDAer drong tevens aan op een second opinion voor de opknapbeurt van de bestaande schoolgebouwen. Hij vond de gepresenteerde kosten wel erg hoog. Siemen Schutte van de ChristenUnie had opmerkelijk veel moeite met het investeren van 7 ton voor een noodoplossing voor vijf jaar. Volgens hem zitten veel scholen nu nog te ruim in hun jasje en zeil een herschikking de oplossing kunnen bieden. Voor PvdAer Arie Mol stond vast dat de peuterspeelzaal beslist niet langer in de Gruttostraat kan blijven, hij koos net als de andere coalitiepartij de Nieuwe Democraten onverkort voor de voorgestelde noodschool.
Krul maakte er niet veel woorden aan vuil. Ze kreeg van Schutte tot slot nog wel de waarschuwing dat er bezwaren van omwonenden kunnen komen die voor veel vertraging zouden kunnen zorgen, zodat het nieuwe schooljaar helemaal niet haalbaar is. In de raad komt het punt nu opnieuw op de agenda. Dan zal pas blijken hoe de VVD zich definitief opstelt. Van CDA, GBR en ChristenUnie hoeft de wethouder in elk geval niet op steun re rekenen. Die zijn faliekant tegen de dure noodoplossing.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.