WETHOUDER RUUD ZEEGERS ZIT STEVIG IN HET ZADEL, ONDANKS ZWAAR GESCHUT

de Schakel, 22 februari 2005

De raadsvergadering eindigde met zwaar geschut. Onvrede bij CDA en Christenunie maakte dat beide partijen een motie indienden. Siemen Schutte van de Christenunie kwam met een Motie van afkeuring i.v.m. het beleid van wethouder Ruud Zeegers. Cees Suijker, CDA kwam met een “Motie van droefenis” over de wijze van presenteren van de centrumplannen.

Lenneke van der Meer van Gemeentebelangen vond de motie mosterd na de maaltijd. Ze kwam terug op de begrotingsraad en zei dat je een begroting niet voorwaardelijk kunt afkeuren. “Je keurt hem goed of af. GBR heeft tegen gestemd.” Ze herinnerde aan een krantenartikel van 1 juli, waarin de heren Zeegers en Schutte het nogal goed met elkaar hadden kunnen vinden. “De liefde is aardig bekoeld tussen deze twee heren.” Bert Groenewegen maakte korte metten met de motie van Schutte, beoordeelde hem wel degelijk als een motie van afkeuring, wat bijna het zwaarste middel is. Hij hield een pleidooi voor de wethouder. De provincie heeft bericht, dat de begroting voor kennisgeving is aangenomen. Dat is een soort goedkeuring. “Is dat een reden voor een motie van afkeuring? Schutte gebruikt grote woorden. Maar, om politiek ‘nat’ te gaan, hoef je niet door het ijs te zakken. Alleen de laatste punten uit de motie, met betrekking tot de Pothof, zouden voldoende zijn om een motie aan te nemen. Met deze motie voert de Christenunie een klucht op.” Zowel de Nieuwe Democraten als Partij van de Arbeid schaarde zich achter Groenewegen. Cees Suijker (CDA) uitte kritiek op het feit dat de motie volledig voorbijgaat aan de
3,36%, heel belangrijk voor de meerjarenbegroting. Hij merkte op dat er verschil van mening met de wethouder is over een aantal zaken. “Wethouder,” zegt hij,”een tik op uw vingers en ga alsjeblieft snel aan het werk.”

Wethouder Ruud Zeegers weerlegt de kritiek, dat hij niet snel genoeg een afspraak heeft gemaakt met de Provincie.
Hij zegt dat je niet zomaar een afspraak kan maken met de Provincie, dat je beslagen ten ijs moet komen. “Je hebt maar één kans.” Heel snel na de begrotingsraad heeft hij informatie gevraagd bij BNG en Deloitte en Touche. Op 16 februari kon hij, met de heer Warning, bij de Provincie terecht en heeft daar een prettig gesprek gehad. De begroting is voor kennisgeving aangenomen, d.w.z, goedgekeurd. Standaard aanpak vanaf 2008 over tien jaar, een rente tussen 5,3 en 5,4. De afspraak is, dat de provincie op 8 maart hierheen komt. Vanwege de tijdsdruk kreeg de wethouder niet de kans om zich geheel te kunnen rechtvaardigen. De informatie over de Pothof wás ook minimaal, gaf hij toe. Maar ik ga geen gebakken lucht aan u verkopen. De raadsleden krijgen nog een brief van de wethouder. En de indiener van de Motie van afkeuring, trok zijn motie in.

De “Motie van Droefenis” van het CDA vond eveneens geen genade in de ogen van de andere partijen. De Nieuwe Democraten zeiden het een motie van misverstanden te vinden. De motie concludeert o.a. vol droefenis,
1. dat de wethouder, belast met de centrum ontwikkeling, de door of namens hem gemaakte afspraken niet na
    komt.
2. dat drie leden van het presidium het tijdstip en de agenda van commissievergaderingen in Rozenburg willen
    bepalen en dat in dit geval door betrokken partijen geen enkele vorm van samenwerking met andere partijen
    op prijs gesteld wordt.
3. dat op deze manier de burgers langdurig onthouden wordt wat de mening van de raad is over de plannen voor
    het centrum.”
De Nieuwe Democraten stoorden zich ook aan de conclusie van de motie, dat de wethouder, in dit geval wethouder Rien Olijve, zijn afspraken niet na komt. Lenneke van der Meer had kritiek op het einde van de motie: “Daarom gaan wij maar weer over tot de orde van de dag.” Dat klinkt alsof je de raadsfunctie met weinig vreugde vervult. De Motie van Droefenis werd dus ook ingetrokken. C. M. v/d E.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.