PERSBERICHT

Op de bon voor loslopende hond, sluiting Phoenix-school en woonwagenperikelen?

Waarom slingert de politie sinds kort de bezitters van loslopende honden op de bon? In het vragenhalfuur van de raadsvergadering werd deze vraag door Paméla Blok van Gemeentebelangen Rozenburg voorgelegd aan burgemeester De Sutter. De gemeenteraad heeft deze actie namelijk nooit als prioriteit aangegeven. Volgens burgemeester De Sutter houdt de politie zich aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en kiest de politie haar eigen prioriteiten voor handhaving. De fractie van Gemeentebelangen Rozenburg gaf aan over deze prioriteitstelling met de nieuwe korpschef te willen discussiëren in de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden. Door de burgemeester werd echter opgemerkt dat dit waarschijnlijk geen enkel effect heeft, de politie bepaalt zelf wat zij wil controleren en handhaven.

Verbaasd over de passieve opstelling van de burgemeester werd daarna door Paméla Blok aan de wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer Olijve, verzocht om mee te denken over het inrichten van losloopgebieden voor honden. In de raadscommissie VromVV van 2 maart a.s. zal getracht worden een discussie hierover op te starten.
In hetzelfde vragenhalfuur werden door Wim Koster van de fractie van Gemeentebelangen vragen gesteld over de sluiting van de Phoenix aan de Elzenlaan. Afgelopen week deelde wethouder Krul de ouders van de kinderen op deze school mee, dat de school met ingang van het nieuwe schooljaar gesloten moet worden. Geldgebrek ligt hier volgens de wethouder ten grondslag aan. Ook deze discussie wordt nog in de commissie voortgezet.
De laatste vraag van de fractie betrof de woonwagenstanplaats aan de Zuidzijde. Er verschijnen verschillende krantenberichten zoals in het Rotterdams Dagblad over de rechtszaak van de gemeente tegen de bewoners. Gemeentebelangen maakt zich zorgen over deze situatie en heeft bij monde van Lenneke van der Meer om opheldering gevraagd in het openbaar over deze zaak. De burgemeester gaf aan hier op dit moment geen uitspraken over te willen doen. U begrijpt het al,……..ook deze zaak wordt vervolgd,………..

Voor meer informatie:
Lenneke van der Meer: 215597 of Paméla Blok 213055

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.