RAADSLEDEN WIM KOSTER EN JOOP VAN LEEUWEN SCHORTEN OVERLEG AUDITCOMMISSIE OP

De Schakel, 8 februari 2005

In een brief naar de raad hebben voorzitter Wim Koster en lid Joop van leeuwen aangegeven het overleg in de Auditcommissie tot nader datum op te schorten. De reden hiervoor is dat tijdens de vergadering van de Commissie Middelen van 27 januari j.l. aan de rechtmatigheid van de meerjarenbegroting wordt getwijfeld. De geplande vergadering van 4 februari j.l. is dan ook niet doorgegaan. Men wil pas weer bijeenkomen als de provincie in deze zaak een uitspraak heeft gedaan.

De Auditcommissie is door de raad ingesteld als adviesorgaan. Deze commissie adviseert de raad bij verschillende financiële zaken van de gemeente en bestaat uit een voorzitter (Wim Koster) en leden waaronder Joop van Leeuwen, de accountant van de gemeente en de portefeuillehouder financiën, wethouder Zeegers.
Joop van Leeuwen over het opschorten van het overleg: “Wij hebben grote twijfels over de rechtmatigheid van de meerjarenbegroting. Volgens de provincie moet je in het vijfde jaar uitgaan van een rendement van 3,36% van de lening. Je mag wel meer opnemen, een rendement van 3 tot 8% is mogelijk, maar dan moet je daarvoor een voorziening opnemen in je begroting”.

Wethouder Zeegers zegt in antwoord hierop, dat hij deze week naar de provincie toegaat om de zaak, zoals met de raad is afgesproken, te bespreken. Hij legt  nog eens uit waarover het hier gaat. In het verleden heeft Rozenburg bij het opheffen van de artikel 12 status in 1988 ee afkoopsom ontvangen. Heb je als gemeente een artikel 12 status,,, dan sta je onder financiele curatele van het Rijk. Rozenburg kwam in de begin jaren tachtig hierin terecht door het overgaan van industriële gebieden en havens rondom het dorp naar de gemeente Rotterdam. Met dit bedrag is in totaal 25,3 miljoen euro belegd. De gemeente mag dit bedrag niet voor haar eigen begroting aanwenden, maar mag wel de vruchtopbrengst gebruiken. Door middel van vaste rentecoupons van 5,6% is deze opbrengst voor vier jaar vastgezet. Voor het jaaar 2008 heeft de gemeente hetzelfde rentepercentage toegepast. Deloitte en Touche, de accountant van de gemeente, vindt deze 5,6% gebaseerd op historische rendementen een aanvaardbaar rendement. Het klopt zegt de wethouder  dat de provincie voor de jaren van deze vier, te beginnen in 2008, heeft aangegeven dat moet worden uitgegaan van een basisrendement van 3,36%. Overigens heeft de provincie inmiddels wel de begroting 2005 als de meerjarenbegroting goedgekeurd. Rozenburg is wederom gekwalificeerd in de groep gemeenten met repressief toezicht. Dat betekent dat er financiële vrijheid is om de eigen begroting in te richten.

Met spanning wordt uitgekeken naar wat de provincie deze week over de kwestie zal zeggen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.