ROZENBURGSE RAAD WIL GÉÉN HERINDELING NA KRACHTMETING

Rotterdams Dagblad, ed. Voorne-Putten,  29 oktober 2004

De gemeenteraad van Rozenburg is gisteren nagenoeg unaniem akkoord gegaan met het laten verrichten van een bestuurskrachtmeting. Alleen de ChristenUnie stemde uiteindelijk tegen.

De raadsleden zeiden een bestuurskrachtmeting op zich wel te zien zitten, maar hoopten niet dat deze een eerste aanzet zou zijn tot een gemeentelijke herindeling. Vaak wordt een dergelijke meting namelijk gezien als de opmaat naar herindeling. “We moeten de meting daarom loskoppelen van die herindeling. Laten we het h-woord maar niet meer noemen”, zei Siemen Schutte van de ChristenUnie. “We kunnen hier ook voordeel uit halen”, volgens Lenneke van der Meer (GBR). “Als we dadelijk weten wat onze sterke ne zwakke punten zijn, kunnen we daarmee aan de slag gaan. We moeten dan nu wel afspreken dat we dat dan ook doen”.

De raadsleden realiseerden zich dat de gemeente beter zelfde krachtmeting kan laten uitvoeren, dan dat die volgend jaar door de provincie verplicht wordt opgelegd. “We staan niet te juichen, maar we kunnen beter zelf het initiatief nemen. Dan tonen we meteen daadkracht”, aldus PvdA-raadslid Pepe Fernandez gisteravond.

De provincie kondigde eerder al aan volgend jaar de gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg te willen doorlichten. Klachten van burgemeesters en wethouders in Zuid-Holland over het zwaarder wordende takenpakket waren daarvoor de aanleiding. Vooral kleinere en middelgrote gemeenten zien voortdurend extra taken op zich af komen, omdat de rijksoverheid decentraliseert, maar ook omdat de maatschappelijke vraagstukken complexer worden. Burgemeester De Sutter is zich daar terdege bewust van: „We zouden nog ettelijke tonnen, zo niet een miljoen euro extra nodig hebben om zelf al die taken goed uit te kunnen voeren.”