ROZENBURG SNIJDT IN PERSONEELSKOSTEN

Rotterdams Dagblad, 3 juli 2004

Het dreigend tekort op de begroting waarmee Rozenburg de komende jaren kampt, zo’n half miljoen euro, moet sluitend worden gemaakt door het mes te zetten in personeelskosten van de gemeente. Ook in het groenonderhoud moet kritisch worden gekeken hoe daarop kan worden bezuinigd. Die boodschap heeft de gemeenteraad van Rozenburg het college van burgemeester en wethouders gisteravond meegegeven bij de behandeling van de kadernota voor 2005.

De onroerende zaak-belasting mag niet omhoog om het tekort van de gemeente te dekken, vinden alle fracties in de gemeenteraad, met uitzondering van D66. ,,Als je die laat stijgen tot 30 procent, ben je overal van af,” lichtte raadslid B. van der Vecht tijdens een schorsing van de vergadering het standpunt van zijn partij toe, maar daarin stond hij alleen.

Ook snijden in subsidies aan verenigingen kon niet rekenen op draagvlak in de gemeenteraad. ,,Verenigingen zijn het smeermiddel van een samenleving,” illustreerde fractievoorzitter L. Van der Meer (GBR), ,,je moet eerst goed aan je hoofd krabben voordat je daarop wilt bezuinigen.” Alleen Christenunie-raadslid S. Schutte – die halverwege de vergadering als voorzitter moest optreden omdat burgemeester De Sutter voor een noodgeval door de politie werd weggeroepen – sprak zich uit dat zijn partij op voorhand de subsidies aan verenigingen niet uitsluit van bezuinigingen.

Fietspaden
Het voorstel van VVD’er Groenewegen om een meevaller van ruim een miljoen uit de fusie van de waterleidingbedrijven te gebruiken om het tekort op de begroting te dekken, werd door wethouder R. Zeegers toegelicht. In de commissies voorafgaand aan de raadsvergadering werd duidelijk dat de meeste partijen de fietspaden aan de Laan van Nieuw Blankenburg en de Meeuwensingel er graag zien komen. De eenmalige meevaller zou ook daarvoor kunnen worden gebruikt. Zeegers rekende voor dat er nauwelijks verschil zit als het bedrag wordt gebruikt om de begroting te dichten, of er fietspaden van aan te leggen. ,,Je bespaart 50.000 euro per jaar als het waterleidinggeld in de algemene middelen verdwijnt, en 60.000 per jaar als je er fietspaden van aanlegt.” De wethouder bespeurde een neiging naar de aanleg van fietspaden.

Nog niet helemaal duidelijk is hoe groot het tekort uitvalt waarmee de gemeente Rozenburg te kampen krijgt. Na de septembercirculaire – die na Prinsjesdag wordt verspreid  – krijgen gemeenten meer zicht op de tegenvallende uitkeringen uit het gemeentefonds, maar de aantrekkende economie stemde Van der Meer hoopvol. Waar de Rozenburgse ambtenaren voorzichtig rekening houden met een tekort van zelfs 750.000 euro, zou het volgens het GBR-raadslid wel eens erg kunnen meevallen. ,,Het tekort is gebaseerd op aannames. De uitkering uit het gemeentefonds zou zelfs kunnen stijgen,” merkte Van der Meer op. Het deed het college de wenkbrauwen fronsen.

De komende vakantieperiode wordt gebruikt om het standpunt van de gemeenteraad uit te werken tot een conceptbegroting waarover in het najaar wordt gestemd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.